Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Projekt speciálních výslechových místností pro dětské oběti

Typ: Projekty
Odhalování, objasňování a vyšetřování sexuálně motivovaných tr. činů páchaných na dětech patří v policejní práci k těm nejnáročnějším. Policisté - specialisté zařazeni na této problematice si nevystačí se standardními znalostmi policejní práce, ale musí mít alespoň základní znalosti z vývojové psychologie, komunikace s dětmi, rodiči a spolupracujícími organizacemi, dobré znalosti syndromu sexuálního zneužívání a týrání dětí a dobře zvládat metodiku výslechu dítěte ve speciální výslechové místnosti, neboť právě výslech dítěte bývá často stěžejním důkazem při vyšetřování výše uvedené tr. činnosti.
Významným mezníkem pro zkvalitnění práce při řešení sexuálně motivovaných tr. činů páchaných na dětech bylo přijetí zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže a reorganizace uvnitř policie, kdy vznikla služba kriminální policie a vyšetřování. V rámci této služby byla vybudována specializovaná pracoviště pro řešení tr. činnosti páchané na dětech a dětmi. Policisté – specialisté zařazeni na těchto pracovištích musí být odborně způsobilí a musí projít speciální průpravou pro zacházení s dětmi.
V roce 2006 přijala vláda ČR národní plán boje proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí na období let 2006-2008 a v jehož rámci přijal a vyhlásil Republikový výbor pro prevenci kriminality dne 22.2.2007 program „Zřizování speciálních výslechových místností pro dětské oběti a svědky Policie ČR“.
Cílem bylo vybudovat místnosti, které se budou zásadně odlišovat od tradičních policejních kanceláří, aby nutný pobyt dětí byl pro ně co nejméně traumatizující. Vedení výslechu v takové místnosti usnadní policii kontakt s dítětem, chrání dítě před nepříjemnými zážitky, způsobenými standardním prostředím policejního pracoviště a současně zajistí potřebnou dokumentaci výslechu. V programu „Zřizování SVM“ byly přesně definovány a deklarovány obecné cíle:
posilování práv dětí - obětí nebo svědků tr. činosti – cestou zamezení sekundární viktimizace v rámci tr. řízení;
posilování zákonnosti a kvality úkonů v tr. řízení, kde děti vystupují jako oběti nebo svědci.
Konkrétním cílem bylo vybudovat v rámci Policie ČR speciální výslechové komplexy pro dětské oběti a svědky, které budou upraveny a vybaveny tak, aby přispívaly k uklidňující a nestresující atmosféře při výslechu. Další podmínkou bylo vybavení monitorovací audio a videotechnikou, umožňující on-line sledování průběhu výslechu určenými osobami a současně pořizování kvalitní dokumentace výslechu. Zároveň měly nabídnout prostor pro státního zástupce, soudce, soudního znalce, psychologa či obhájce tak, aby mohli výslech na místě sledovat a přitom svojí přítomností výslech nenarušovali. 
Na realizaci programu byla z rozpočtu odboru prevence kriminality vyčleněna částka 2,5 mil. Kč a vzniklo 17 speciálních výslechových místností.
S budováním SVM vyvstala nutnost koordinovat činnost budování SVM v rámci Policie ČR. Při odboru prevence kriminality MV ČR vznikla v roce 2010 koordinační skupina specialistů SKPV zařazených na problematice mravnosti a mládeže, která je složená ze zástupců všech krajských ředitelství. Úkolem této skupiny je nejen koordinovat budování SVM, ale i realizovat projekt přípravy a vzdělávání kriminalistů (specialistů), kteří SVM využívají, neboť vybudování SVM je teprve prvním krůčkem na cestě k stanovenému cíli. Je potřeba SVM správně a profesionálně využívat. Ani sebelépe vybudovaná a za velké částky peněz technikou vybavená SVM nepřinese potřebný efekt, pokud v ní nebudou pracovat policisté náležitě připraveni odvádět profesionální práci.
Práci specialistů SKPV představuje blíže výstavní panel v Muzeu Policie ČR, jehož cílem je informovat veřejnost o problematice vyšetřování trestné činnosti páchané na dětech.
V současné době, k 31.12.2012, funguje v ČR celkem 38 speciálních výslechových místností.
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ostrava
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vyslechovka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vyslechovka 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zlin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Vytvořeno: 4. 4. 2013
Poslední aktualizace: 24. 3. 2017 05:28
Autor: Správce Webu