Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zprávy

Prevence a podpora bezpečí seniorů

Závažná trestná činnost páchaná na seniorech má v České republice stoupající tendenci. V roce 2012 evidovala Policie ČR 6 459 trestných činů spáchaných na osobách starších 60 let.
celý text

Situační prevence | 4. 9. 2013 | Autor:

Projekt Prevence domácího násilí na rok 2013

Problematice domácího násilí se OPK věnuje v souvislosti se zastupováním MV ve Výboru pro prevenci domácího násilí při Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů. celý text

Sociální prevence | 4. 4. 2013 | Autor: Správce Webu

Neziskové organizace poskytující pomoc obětem domácího násilí

Seznam a kontakty
celý text

ostatní | 4. 4. 2013 | Autor: Správce Webu

Intervenční centra v ČR

Seznam a kontakty
celý text

ostatní | 4. 4. 2013 | Autor: Správce Webu

Národní akční plán prevence domácího násilí na léta 2011-2014

Násilí, k němuž dochází ve společnosti mezi blízkými osobami, je jednou z nejrozšířenějších forem násilí. Z hlediska následků i z pohledu četnosti výskytu patří rovněž v České republice k alarmujícím celospolečenským problémům.
celý text

Vládní materiál | 4. 4. 2013 | Autor: Správce Webu