Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zprávy

Přeshraniční spolupráce při pátrání po pohřešovaných dětech/osobách

V Evropě se každoročně pohřešují tisíce dětí. Pohřešování dítěte je vždy velmi citlivé a naléhavé téma. Pro jeho úspěšné nalezení je naprosto zásadní rychlý a efektivní přenos informací mezi policií, dalšími expertními subjekty i případné včasné zapojení veřejnosti, a to nejen uvnitř území jednoho státu, ale i v rámci přeshraniční spolupráce. celý text

Projekty | 30. 5. 2017 | Autor: Mgr. Roman Ventura

Bezpečí o prázdninách – nový preventivní videospot

V souvislosti s probíhajícím prázdninovým obdobím bylo spuštěno nové preventivně-informační video „Jak přispět k tomu, aby byly vaše děti během prázdnin v bezpečí“. Tento animovaný spot s doporučeními pro rodiče i děti byl vytvořen ve spolupráci s evropskou platformou pro pohřešované děti AMBER Alert Europe, jež je partnerským subjektem NKMPPD.
celý text

Projekty | 21. 7. 2016 | Autor: Mgr. Roman Ventura

Spolupráce s AMBER Alert Europe

V roce 2013 podepsalo Ministerstvo vnitra (odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality) dohodu o partnerské spolupráci mezi Národním koordinačním mechanismem pátrání po pohřešovaných dětech (NKMPPD)a evropskou platformou pro pohřešované děti AMBER Alert Europe se sídlem v Bruselu. Tímto krokem se NKPPD stal součástí unikátní přeshraniční sítě subjektů (ministerstva, policejní útvary a nevládní neziskové organizace, které s policií spolupracují v rámci pátrání po pohřešovaných dětech), jež mohou v případě potřeby spolupracovat v rámci některých pátracích úkonů, vyměňovat si zkušenosti či se podílet na zefektivňování pátracích systému v jednotlivých zemích EU. celý text

Projekty | 20. 7. 2016 | Autor: Mgr. Roman Ventura

Mezinárodní den pohřešovaných dětí

Dne 25. května si každoročně připomínáme Mezinárodní den pohřešovaných dětí. Cílem různých aktivit a kampaní, které se v tento den konají po celém světě, je především upozornit veřejnost na problematiku pohřešovaných dětí a rovněž vyjádřit solidaritu rodičům, kteří nemají o svých dětech žádné zprávy a nevědí, co se s nimi stalo. K letošnímu Mezinárodnímu dni pohřešovaných dětí vznikl nové preventivně-informační video „Co mám dělat, když se mi ztratilo dítě?“. celý text

Projekty | 23. 5. 2016 | Autor: Mgr. Roman Ventura

Dotační program - evropské krizové či asistenční linky v České republice

Oznámení o výsledku hodnocení předložených žádostí v rámci dotačního programu pro nestátní neziskové organizace provozující evropské krizové či asistenční linky 116 000, 116 111 a 116 006 v České republice na rok 2016. celý text

Projekty | 30. 12. 2015 | Autor: Správce Webu

Využití linky pro pohřešované děti

Provozovatel evropské krizové linky 116 000 pro pohřešované děti a spolek Ztracené dítě pořádali v pondělí 21. září 2015 konferenci. Odborníci z Ministerstva vnitra, Ministerstva práce a sociálních věcí, Policie ČR, orgánů sociálně-právní ochrany dětí a dalších sociálních či vzdělávacích institucí se zaměřili na problematiku sociálně právní ochrany dětí a nových možností využití služeb linky. Linka 116 000, jejímž gestorem je Ministerstvo vnitra, funguje v České republice od září 2013. Primárním účelem linky je bezplatná a nepřetržitě dostupná krizová pomoc pohřešovaným dětem, jejich rodinám či blízkým a podpora stávajícího systému pátrání po pohřešovaných dětech, tzv. Národního koordinačního mechanismu pátrání po pohřešovaných dětech (gesce MV). Na konferenci byl také vyhlášen nový dotační program Ministerstva vnitra pro evropské krizové či asistenční linky 116 000, 116 111 (důvěrná linka pro děti) a 116 006 (linka pro oběti trestních činů).
celý text

Projekty | 23. 9. 2015 | Autor: Správce Webu

Mezinárodní den pohřešovaných dětí 2015 a pátrací systém v České republice

25. května si každoročně připomínáme Mezinárodní den pohřešovaných dětí. Ochrana dětí je jednou z dlouhodobých priorit Ministerstva vnitra ČR, včetně zajištění koordinace rychlého a účinného systému v případě jejich pohřešování, protože první hodiny od zmizení dítěte jsou ty nejdůležitější. Z tohoto důvodu byl v roce 2010 rozšířen stávající systém policejního pátrání o tzv. Národního koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech (dále jen NKMPPD). Tento systém byl vyvinut za účelem rychlého a úspěšného nalezení pohřešovaných dětí v ohrožení, který počítá se zapojením široké veřejnosti a také se zajištěním potřebné psychologické podpory rodinám pohřešovaných dětí. celý text

Projekty | 26. 5. 2015 | Autor: Správce Webu

Mezinárodní den pohřešovaných dětí

Dne 25. května 1979 zmizel v New Yorku na cestě do školy šestiletý Etan Patz, který již nebyl nikdy spatřen. V následujících letech začaly nejrůznější organizace připomínat tento den v souvislosti se zmizelými dětmi a v roce 1983 označil prezident USA Ronald Reagan 25. květen za Den pohřešovaných dětí. Jako mezinárodní den se začal připomínat od roku 1986, v Evropě se výročí slaví od roku 2002. V České republice se připomíná od roku 2004. celý text

Projekty | 29. 4. 2014 | Autor:

O ohrožených dětech ve zpravodaji MV

MV vydává zpravodaj určený svým pracovníkům na mateřské a rodičovské dovolené. Tématem vánočního čísla roku 2013 bylo zamyšlení nad týranými a zneužívanými dětmi a součástí zpravodaje byl také rozhovor s PhDr. Petrou Binkovou, Ph.D., která má děti v popisu práce na odboru prevence kriminality. celý text

Projekty | 20. 1. 2014 | Autor: Správce Webu

Mezinárodní konference „Pohřešované děti a evropská krizová linka 116 000“

Při příležitosti oficiálního spuštění linky 116 000 v České republice uspořádal odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ve dnech 25. až 27. září 2013 v rekreačním zařízení MV v Solenicích mezinárodní konferenci k problematice pohřešovaných dětí.
celý text

Projekty | 14. 10. 2013 | Autor:

Národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech

(dále NKMPPD) je výstražný systém pátrání po pohřešovaných dětech sloužící k jejich rychlému a úspěšnému nalezení.
celý text

Projekty | 4. 4. 2013 | Autor: Správce Webu