Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Prevence a obchod s lidmi

Typ: Projekty
Situace obětí obchodování s lidmi je do určité míry specifická oproti obětem jiných trestných činů. V některých, ojedinělých případech se stane, že oběť obchodování s lidmi sama kontaktuje orgány činné v trestním řízení. Mnohem častěji však jsou osoby omezovány na osobní svobodě a nepřetržitě hlídány, nemohou a často ze strachu či studu ani nechtějí požádat kohokoliv o pomoc. Některým z obětí je vyhrožováno násilím na rodině, nebudou-li dostatečně poslušné. Nesmí kontaktovat policii, nevládní organizace, ale ani rodinu či přátele. Psychický stav, ve kterém se oběti nacházejí, je důsledkem neustálého strachu, zastrašování, zneužívání a fyzického i psychologického nátlaku. V takovýchto případech je pak velice obtížné oběti obchodování s lidmi identifikovat.
Obchodování s lidmi se někdy nazývá také "novodobým otroctvím", a proto je stále nutné mít na paměti, že otrokem se nikdo nestává dobrovolně!
Pravděpodobné indikátory vykořisťované nebo obchodované osoby:
 • pracuje nebo je někde držena proti své vůli, nesmí se vzdálit ze svého pracoviště či je vždy doprovázena (např. k lékaři tzv. "tlumočníkem"),
 • je fyzicky trestána nebo psychicky týrána a je jí vyhrožováno, když odmítne pracovat,
 • bojí se mluvit o své situaci, je-li přítomen její zaměstnavatel,
 • nemá kontrolu nad svým vlastním výdělkem, platí vysoký podíl ze svých příjmů svému vykořisťovateli, denně musí vydělat alespoň určitou minimální částku,
 • dostává nezvykle nízké ceny za poskytované služby v porovnání s tržní cenou,
 • byly jí odebrány dokumenty,
 • je jí odpírána strava či nápoje, lékařská péče nebo léky, antikoncepce nebo kondomy,
 • bývá donucena k ponižujícímu nebo kompromitujícímu jednání, které je fotografováno nebo filmováno a které lze později využít jako kompromitující materiál,
 • je nucena k užívání drog nebo naopak jejich odpírání, pokud je již oběť na droze závislá,
 • je nucena lhát klientům např. ve veřejném domě o tom, že je zde dobrovolně, spokojená s výdělkem, atd.
 
Program podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi Ministerstva vnitra České republiky
V rámci "Národní strategie boje proti obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování v České republice" byl vládou schválen i "Model podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování v České republice" (dále jen "Model"). Jeho cílem byla snaha poskytnout obětem obchodování s lidmi podporu a zabezpečit ochranu jejich lidských práv a důstojnosti a motivovat oběti ke svědecké výpovědi, a tak napomoci orgánům činným v trestním řízení při odhalování, stíhání, usvědčení a potrestání pachatelů. Stejný či obdobný přístup k obětem obchodování s lidmi jako byl zvolen Českou republikou je v Evropě chápán jako jeden z velmi účinných nástrojů boje proti obchodování s lidmi. Model byl původně vytvořen v rámci projektu OSN "Prevence, potlačování a trestání obchodování s lidmi, zvláště se ženami a dětmi" s cílem vybudovat mechanismus pomoci obětem obchodování s lidmi a zároveň je motivovat k podání svědecké výpovědi proti pachatelům. Funkčnost Modelu byla pilotně ověřována po dobu jednoho roku od března 2003 do března 2004. Za tuto dobu bylo do Modelu zařazeno celkem 16 pravděpodobných obětí obchodování s lidmi. Po tuto dobu byl projekt financován z rozpočtu OSN.
Od dubna 2004 navázal na ukončený projekt OSN "Program podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi" (dále jen "Program") a od roku 2005 zahrnuje Program všechny formy obchodování s lidmi, tj. jak za účelem sexuálního vykořisťování, tak pracovního vykořisťování.
Fungování Programu je podrobně upraveno metodickým návodem 1. náměstka ministra vnitra. Program je financován z prostředků Ministerstva vnitra.
 
Identifikace obchodovaných osob
Do Programu jsou navrhovány obchodované osoby, které byly identifikovány Policií ČR nebo spolupracující nevládní organizací. Na identifikaci obětí obchodování s lidmi a jejich motivování ke spolupráci s orgány činnými v trestním řízení bylo zaměřeno i školení pro pracovníky nevládních organizací a příslušníky Policie ČR. Např. v rámci projektu Phare 2003 "Posilování boje proti obchodování s lidmi" bylo realizováno holandskými odborníky na jaře 2005. Další školení bylo určeno pro cizineckou policii a pracovníky záchytných zařízení. Obdobná a na předchozí školení navazující aktivita, určená zejména nevládním organizacím, se uskutečnila znovu v červenci 2005.
 
Cíle a fungování Programu podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi
Program poskytuje asistenční a specializované služby občanům České republiky, občanům EU a občanům třetí země, kteří se na území České republiky nebo v cizině stali pravděpodobnými oběťmi obchodování s lidmi.
Program zohledňuje specifika trestného činu obchodování s lidmi, zejména vysokou latenci této trestné činnosti, prožité trauma a zranitelnost jednotlivých obětí.
 
Cílem Programu je:
 • podpora obchodovaných osob, ochrana jejich lidských práv a důstojnosti,
 • motivace obchodovaných osob k podávání svědeckých výpovědí, které umožní stíhání a potrestání obchodníků s lidmi,
 • návrat obchodovaných osob do země původu.

 

Co Program nabízí
Oběti obchodování s lidmi mají v rámci Programu možnost využít asistenčních a specializovaných služeb spolupracující nevládní organizace, a to minimálně po dobu dvou měsíců: 
 • okamžité vysvobození z kriminálního prostředí,
 • bezpečné azylové ubytování,
 • jídlo a ošacení,
 • dvouměsíční krizová intervence
 • zdravotní a psychologická péče,
 • právní poradenství,
 • tlumočení,
 • dlouhodobá sociální integrace,
 • podpora při hledání práce, rekvalifikace,
 • nová životní perspektiva.
 
Jak reagovat při kontaktu s potencionální obětí obchodování s lidmi
 • při kontaktu postupujte citlivým způsobem, abyste získali důvěru,
 • vyhýbejte se otázkám, které by mohly vést k její traumatizaci,
 • pokuste se zjistit, jaká je situace (pozorováním, otázkami),
 • usilujte o rozhovor s ní bez přítomnosti jiných osob,
 • snažte se rozpoznat, jakou pomoc nebo informace potřebuje,
 • předejte jí číslo na nevládní organizace (letáky, apod.)
 • respektujte její rozhodnutí (obchodované osoby se často obávají požádat o asistenční služby).

 


Vytvořeno: 4. 4. 2013
Poslední aktualizace: 7. 9. 2016 12:21
Autor: Správce Webu