Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Preventivní projekt Bezpečná země

Typ: Projekty
Projekt ukazuje, vysvětluje, doporučuje a nabízí občanům správná a relevantní řešení zabezpečení jejich majetku pomocí mechanických zábranných prostředků. Zdůrazňuje důležitost certifikace výrobků a služeb a podporuje využívání norem prevence kriminality při výstavbě budov řady ČSN EN 14383.
 
Partneři projektu Bezpečná země
Autorem projektu je Cech mechanických zámkových systémů ČR působící na našem trhu již více než 17 let. Jeho členové představují jednotnou a kvalifikovanou sílu, která se rozhodla začít bojovat a přispět k lepší prevenci kriminality, ochrany osob a majetku. Zkušenosti a léta praxe, zúročená v každém členovi, to jsou devízy, které Cech do projektu přináší.
Další devizou projektu je záštita státu a veřejnoprávních složek, jedná se konkrétně o Ministerstvo vnitra ČR, a jeho odbor prevence kriminality, Policii ČR, Městskou policii Praha. Dalším partnerem projektu je Hospodářská Komora ČR, Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, dále krajské úřady, magistráty, města a obce.
Spolupráce s policií, konkrétně zahájení s Městskou policií Praha, přineslo mnoho významných zkušeností a hlavně práci s veřejností v terénu. Byl natočen krátký film pro veřejnost, představující projekt a Cech. Film vysvětluje základní požadavky na bezpečnostní produkty, na co dbát a čeho se vyvarovat při jejich pořizování (viz ZDE). Kdokoliv si také může leták či informační brožuru, spolu s dalšími informacemi přečíst na webových stránkách Cechu (www.cmzs.cz).
Zájem Ministerstva vnitra ČR na popisovaném projektu spočívá zejména z hlediska prevence kriminality, která je realizována tím, že se lidé, na základě projektu, zabezpečí pouze kvalitními, certifikovanými produkty. To významným způsobem snižuje riziko překonání takovýchto produktů, a tím pádem i jejich napadení. Protože správně dimenzovaný mechanický zábranný prostředek v odpovídající kombinaci s úspěchem plní svoji primární funkci – odradit pachatele.
Spoluprací se státním sektorem a různými mediálními partnery se projekt dostává postupně do všech regionů naší země. Partnery projektu jsou rovněž organizovány odborné semináře a přednášky ohledně problematiky zabezpečení a projektu pro širokou veřejnost, bytová družstva a společenství vlastníků jednotek.
 
Cíle a obsah projektu
K hlavním cílům patří zejména:
· Vysvětlit a ukázat a v co nejširším měřítku informovat veřejnost o všech možnostech a způsobech řešení zabezpečení, zejména prostřednictvím mechanických zábranných a zámkových systémů –jak správně, účinně a relevantně zabezpečit svůj byt, dům či majetek.
· Vysvětlit a ukázat, jak rozpoznat skutečné prvky tvorby bezpečnosti a jejich kombinace v reálném životě.
· Propojit teoretickou část výkladu prevence kriminality s praktickou částí a zkušenostmi Cechu a jeho členů.
· Projekt Bezpečná země byl schválen na 13. zasedání Poradního sboru situační prevence kriminality MV na konci roku 2011 a prakticky se realizuje od května roku 2012 (viz ZDE)
Naletět na různé prodejní triky je dnes velmi snadné. Všelijací odborníci, v touze prodat maximum, využijí každé slabiny a neznalosti zákazníka, aby mu vnutili něco, co ve skutečnosti jeho problém vůbec nevyřeší. Úplné a korektní informace všem občanům, to je poslání projektu Bezpečná země. 
Členové Cechu ukážou, poradí a nabídnou odpovídající výrobky od předních tuzemských a evropských výrobců. Také vysvětlí, proč je důležité pořizovat si jednotlivé prvky zabezpečení ve správné kombinaci. Jedině tak budou svoji funkci plnit skutečně účinně.
Masový příliv necertifikovaných výrobků ze zemí Asie poškozuje tuzemské či evropské výrobce a nedosahuje mnohdy ani parametry těch základních požadavků. Velmi často takové výrobky nebývají ani certifikované, což znamená, že prodejce není schopen doložit, zda daný výrobek odpovídá požadavkům a splňuje normy na udávanou bezpečnostní třídu, protipožární odolnost nebo odolnost proti destruktivním nebo nedestruktivním metodám pokusů o překonání.
Problematika certifikace těchto výrobků je natolik rozsáhlá a složitá, že běžný občan není schopen, ve většině případů, vše pojmout a pochopit tak, aby učinil správný směr a kombinaci zabezpečení pro svou potřebu.
Cech také podává uceleně a neutrálně maximum informací v oblasti zabezpečení tak, aby to široká veřejnost snadno pochopila, bez nutnosti znát obsáhlé legislativní problematiky a výklad norem. V ČR vznikla jako jedna z dobrých věcí  evropská norma řady ČSN EN 14383 – normy prevence kriminality při výstavbě budov. Tyto normy nejsou téměř vůbec známé, což je dalším důvodem vzniku a průběhu společného projektu Bezpečná země - naučit veřejnost přemýšlet tak, aby vznik příležitost ke vzniku zejména majetkové trestné činnosti byla co nejvíce eliminována. Lidé nevědomky, z mnoha důvodů, mimo jiné i z mylných informací, volí míru zabezpečení majetku, bytu, nebo domu neefektivně či nesmyslně. Tím naopak usnadňují vzniku možnosti k trestné činnosti.
 
Logo projektu Bezpečná země
Průnikem celého projektu je logo projektu (viz obrázek), které zároveň slouží jako označení provozoven a prodejen všech členů Cechu. Použití loga pro občany znamená jistotu a záruku nabídky pouze kvalitních, plně certifikovaných výrobků od předních tuzemských a evropských výrobců, spojené s vysoce profesionální a kvalifikovanou instalací, montáží a následným servisem.  
Preventivní projekt Bezpečná země zejména:
· Je nadstavbou programu „Bezpečná lokalita“ se záštitou státu a veřejnoprávních složek, konkrétně Ministerstva vnitra ČR a jeho odboru prevence kriminality a Policie ČR
· Vyzdvihuje a podporuje mechanické zábranné prostředky jako základ každého zabezpečení objektu a nezbytný předpoklad situační prevence kriminality
· Zlepšuje informovanost a orientaci občanů v problematice mechanických zábranných prostředků, v oblasti bezpečnostních zámků, vložek a kování, bezpečnostních dveří, bezpečnostních mříží a trezorů
· Podporuje důležitost používání norem řady ČSN EN 14383 – normy prevence kriminality při výstavbě budov
· Vysvětluje občanům specifika a kombinace mechanických zábranných prostředků a jak postupovat při výběru různých typů zabezpečení
· Radí, jak rozpoznat, co je dobré a kvalitní řešení a co nikoliv
· Podporuje řemeslné činnosti, jejich kvalitu a tradici v ČR a přispívá tím k podpoře zaměstnanosti v ČR                                    
 
JUDr. Tomáš Koníček, tel.: 974 833 217, e-mail: tomas.konicek@mvcr.cz  

 


Vytvořeno: 4. 4. 2013
Poslední aktualizace: 7. 9. 2016 12:21
Autor: Správce Webu