Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zprávy

první
ze 4
další poslední

Asistenti prevence kriminality v Ostravě

V rámci projektu MV „Asistentík – mladý ochránce pořádku“ se asistenti prevence kriminality a strážníci úseku prevence Městské policie Ostrava scházejí s dětmi z rizikových lokalit. Projekt už má odezvu mezi účastníky i mezi jejich vrstevníky a rodiči. Dětí, které se chtějí účastnit schůzek s asistenty a strážníky, stále přibývá. celý text

Projekty | 4. 7. 2013 | Autor: Správce Webu

Seminář o asistentech prevence kriminality Moravskoslezského kraje

Dne 21. června 2013 se v prostorách zastupitelstva Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (KÚ MSK) uskutečnilo další z tématicky zaměřených pracovních setkání. Cílem setkání bylo vzájemné předání aktuálních poznatků z dané problematiky, významná část programu byla věnována představení činnosti mentorů a asistentů prevence kriminality (APK), kteří působí v několika městech Moravskoslezského kraje. Setkání bylo určeno zejména pracovníkům vykonávajícím agendu manažerů prevence kriminality a romských poradců.

celý text

Projekty | 4. 7. 2013 | Autor:

Projekt Asistentík v Ostravě

Projekt „Asistentík – mladý ochránce pořádku“ byl v Ostravě zahájen 17. dubna 2013. Cílem projektu je působit na děti a romské rodiny z vyloučených lokalit formou pravidelných odpoledních tematických programů a realizací organizovaných volnočasových aktivit se strážníky a asistenty prevence kriminality Městské policie Ostrava. celý text

Projekty | 26. 6. 2013 | Autor:

Činnost APK v Litvínově

Asistenti prevence kriminality v Litvínově patří mezi ostatními asistenty pracujícími v rámci projektu ESF APK k nejaktivnějším. Zajímavostí je, že kolektiv APK v tomto městě tvoří jenom ženy. Výsledky jejich práce jsou znatelné, mají velký podíl na zlepšování bezpečnostní situace ve městě.
celý text

Projekty | 26. 6. 2013 | Autor:

Supervize k projektu Asistent prevence kriminality ve Svitavách

Dne 11. 6 .2013 se v prostorách velké zasedací místnosti Městského úřadu Svitavy uskutečnila v rámci projektu Asistent prevence kriminality ve Svitavách pravidelná supervize, kterou jako odborná lektorka výcviků v mediaci, facilitaci a vyjednávání vedla JUDr. Radka Medková. Právě facilitace, mediace a preventivní činnost je základem práce asistenta prevence kriminality ve Svitavách. celý text

Projekty | 19. 6. 2013 | Autor: Správce Webu

Projekt Asistent prevence kriminality v roce 2013

Projekt Asistent prevence kriminality je v roce 2013 podporován ze dvou zdrojů. Prvním je státní rozpočet, kapitola Ministerstvo vnitra, státní účelová dotace v rámci Programu prevence kriminality 2013 (viz. Tabulka č. 1). Druhým zdrojem je Evropský sociální fond, Operační program lidské zdroje a zaměstnanost. V rámci projektu ESF OP LZZ „Asistent prevence kriminality“ registrační číslo projektu: CZ 1.04/ 3.3.00/61.00003 působí v 11 lokalitách 50 asistentů (viz Tabulka č. 2). celý text

Projekty | 9. 5. 2013 | Autor: Správce Webu

Příměstský tábor pro děti ve Štětí

Letní aktivita ve spolupráci s Asistenty prevence kriminality. celý text

Projekty | 26. 4. 2013 | Autor: Správce Webu

Sokolov má romského strážníka.

Zkoušel se protloukat všelijak. Osvědčil se, dostal uniformu a zbraň. celý text

Projekty | 5. 4. 2013 | Autor:

Asistenti prevence kriminality v Brně

Status asistenta prevence kriminality získávají vybrané odborně proškolené osoby, původem z odlišného etnického nebo sociálně-kulturního prostředí, které se na základě znalosti místní komunity a prostředí významně podílejí na činnosti strážníků v terénu. Mají tak vliv na zvyšování bezpečí v sociálně vyloučených lokalitách a jejich okolí, eliminaci sociálně rizikových jevů, případně i prevenci útoků páchaných s extremistickým motivem.
celý text

Projekty | 4. 4. 2013 | Autor: Správce Webu

Asistenti prevence kriminality mohou doručovat úřední písemnosti

Někteří asistenti prevence kriminality v Karviné doručují písemnosti vyhotovené správními orgány obcí. Pomáhají tak svému městu doručit často jinak velmi těžko doručitelné zásilky. Seznamte se s metodickým postupem MP Karviná při doručování písemností prostřednictvím asistentů prevence kriminality.
celý text

Projekty | 4. 4. 2013 | Autor: Správce Webu

Zařazení typové pozice Asistent prevence kriminality do Národní soustavy povolání

Pracovní pozice Asistenta prevence kriminality byla Sektorovou radou Národní soustavy povolání pro Veřejnou správu úspěšně schválena a stala se součástí Katalogu povolání Národní soustavy povolání.

celý text

Projekty | 4. 4. 2013 | Autor: Správce Webu

Asistentky prevence kriminality v Litvínově

Na opuštěné byty a především na nepořádek ve vchodech na janovském sídlišti v Litvínově se v těchto dnech daleko více zaměřují asistentky prevence kriminality Městské policie v Litvínově. Spolu se strážníky denně kontrolují vytipované paneláky. celý text

Projekty | 4. 4. 2013 | Autor: Správce Webu

Individuální projekt Asistent prevence kriminality

Evropský sociální fond v rámci Operačního programu lidská zdroje a zaměstnanost celý text

Projekty | 4. 4. 2013 | Autor: Správce Webu

Ukázka činnosti APK v Karviné


Projekty | 3. 4. 2013 | Autor: Správce Webu

Asistent prevence kriminality - statistika roku 2012

V roce 2012 je projekt Asistent prevence kriminality realizován ve 26 městech. V těchto městech působí 87 asistentů prevence kriminality zaměstnaných u městské policie. V každém městě je také vytvořena pozice mentora -strážník městské policie – který asistentům předává úkoly, kontroluje jejich plnění, pomáhá asistentům při zvládání úkolů a překonávání problémů.
celý text

Projekty | 3. 4. 2013 | Autor: Správce Webu

Preventivní projekt Asistent prevence kriminality

(příklad úspěšné praxe v sociálně vyloučených lokalitách)
celý text

Projekty | 3. 4. 2013 | Autor: Správce Webu
první
ze 4
další poslední