Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zprávy

první
ze 4
poslední

Úspěch APK v Plzni

Asistenti prevence kriminality působí v Plzni už přes rok. Projekt je podpořen Ministerstvem vnitra ČR v rámci Programu prevence kriminality. Na svém kontě mají celou řadu úspěchů. V poslední době například odhalil asistent prevence kriminality nelegální nájemce.
celý text

Projekty | 9. 10. 2015 | Autor: Správce Webu

Výměna dobré praxe

Dílčí částí klíčové aktivity č. 06 – Průběžného vzdělávání asistentů prevence kriminality – je specifické vzdělávání. Cílem je rozšířit dovednosti a znalosti získané při vstupním školení, získat účastníky pro naplňování základních metod a forem zvládání specifických projevů sociálně slabých a obtížně zvladatelných jedinců. celý text

Projekty | 1. 10. 2015 | Autor: Správce Webu

Ochranná známka loga „Asistent prevence kriminality“

Ministerstvo vnitra oznamuje, že dne 15. července 2015 došlo k zápisu ochranných známek představující logo „Asistent prevence kriminality“ v různém provedení do rejstříku ochranných známek, vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví.
celý text

Projekty | 1. 10. 2015 | Autor: Správce Webu

Pomůcky projektu APK

Představujeme vám pomůcky, které vznikly ze zkušeností účastníků projektu APK během první poloviny roku 2015. Jednou z nich je publikace „Poznatky z práce mentorů s asistenty prevence kriminality“ určená jako metodická podpora mentorům v právě probíhajícím projektu APK II. Druhou pomůckou je „Příručka zvládání nestandardních situací asistenta prevence kriminality“, která vznikla jako metodická podpora pro samotné asistenty prevence kriminality.
celý text

Projekty | 21. 9. 2015 | Autor: Správce Webu

Jak pracují asistenti prevence kriminality v Ostravě

Poslanec Parlamentu ČR spolu s místostarostou Bohumína a tamním ředitelem městské policie navštívili dne 26. srpna 2015 sociálně vyloučenou lokalitu v Ostravě. Hovořili přímo na místě o problematice sociální exkluze s asistenty a strážníky úseku prevence a propagace. Účelem návštěvy poslance i dalších zúčastněných bylo získat o práci asistentů prevence kriminality konkrétní poznatky. celý text

Projekty | 14. 9. 2015 | Autor: Správce Webu

Aktualizace kontaktů projektu APK II.

V souvislosti s organizačními změnami na MV došlo také k personálním změnám v realizačním týmu projektu. celý text

Projekty | 2. 9. 2015 | Autor: Správce Webu

V karvinském Bronxu vadí otravný způsob života

Přepadávání, krádeže, vloupání, narkomanie. Bydlení v ulici Fučíkova nebo U Svobodáren v Karviné-Novém Městě připomínalo noční můru. I díky asistentům prevence kriminality se situace mírně zlepšila, leč pořád není ideální.

celý text

Projekty | 28. 8. 2015 | Autor: Správce Webu

Úspěch romských asistentů v Přerově

Přerov zažehnal problémy s řáděním mladých výtržníků na jednom z tamních dětských hřišť. Rodiče kvůli opakujícím se incidentům dokonce sepsali i petici. Město poté posílilo hlídky strážníků a vyslalo do terénu asistenty prevence kriminality, z nichž část tvoří také Romové.
celý text

Projekty | 26. 8. 2015 | Autor: Správce Webu

Prodloužení projektu Asistent prevence kriminality II

Na základě žádosti realizátora byl projekt APK II. prodloužen. Nebude tedy ukončen v původním termínu 31. 8. 2015, ale bylo stanoveno datum nové, kterým je 30. listopad 2015.
celý text

Projekty | 18. 8. 2015 | Autor: Správce Webu

Metodika výběru, přípravy a činnosti asistentů prevence kriminality

Metodicko–praktický manuál je určen jako základní pomůcka pro rozhodovací proces zastupitelů obcí, měst a vedení obecních policií při zabezpečování systémových opatření v oblasti řízení a vytváření podmínek prevence kriminality pro zvýšení bezpečnosti a veřejného pořádku. Vychází z rozborů bezpečnostní situace, z potřeb občanů a z konkrétních podnětů s následným doporučením specialistů prevence kriminality a Mentorů – strážníků obecních policií deseti měst, v rámci kterých byl dvouletý pilotní projekt "Asistent prevence kriminality" realizován.
celý text

Projekty | 11. 8. 2015 | Autor: Správce Webu

Střípky z práce asistentů prevence kriminality

Projekt Asistent prevence kriminality II. bude letos v říjnu končit. Hledají se cesty, jak činnost asistentů ve městech zachovat. Jejich působení se osvědčilo. celý text

Projekty | 28. 7. 2015 | Autor: Správce Webu

Možnosti financování asistentů prevence kriminality po ukončení projektu

Zastupitelstvo města Valašské Klobouky se rozhodlo posílit činnost strážníků městské policie o pomoc asistentů prevence kriminality. Asistenti jsou financováni úřadem práce, a pokud se ve zkušební době osvědčí, zajistí úřad práce prostředky na jejich mzdy po dobu jednoho roku. Valašské Klobouky mohou být příkladem pro další města, která se obávají, že po ukončení financování asistentů v rámci projektu APK II. budou muset jejich činnost ukončit. celý text

Projekty | 21. 7. 2015 | Autor: Správce Webu

Dobrá praxe - z činnosti asistentů prevence kriminality

Přinášíme další příklady dobré praxe z činnosti asistentů prevence kriminality ve městech Březnice, Kladno, Štětí a Přerov.
celý text

Projekty | 8. 7. 2015 | Autor: Správce Webu

4. burza práce v Brně

Dne 10. 6. 2015 se uskutečnila v pořadí čtvrtá a zároveň poslední burza práce v Brně, v rámci projektu Asistent prevence kriminality II. Pozváni byli asistenti, zástupci Městské policie, zastupitelé měst a zástupci Úřadu práce za města Brno, Šternberk, Frýdek – Místek, Bruntál a Břeclav. celý text

Projekty | 8. 7. 2015 | Autor: Správce Webu
#

Asistenti na pobytovém táboře HOLANY 2015

Ve dnech 31. 5. – 6. 6. 2015 uspořádala Městská policie Ústí nad Labem pobytový tábor pro děti v Holanech. Tábor se uskutečnil v rámci projektu městské policie „MP dětem“ spočívajícího v celoroční práci s dětmi ve věku 10-12let, které žijí v lokalitách ohrožených sociálním vyloučením. celý text

Projekty | 15. 6. 2015 | Autor: Správce Webu

Burza práce ve Strakonicích

Dne 15. 5. 2015 se uskutečnila v pořadí třetí burza práce ve Strakonicích v rámci projektu Asistent prevence kriminality II.
celý text

Projekty | 15. 6. 2015 | Autor: Správce Webu

Asistenti prevence kriminality v regionech

Projektem Asistent prevence kriminality v českých městech se zabývají tři reportáže relace České televize Události v regionech z 20. května 2015. V pořadu vystupuje také zástupce odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra a projektový expert JUDr. Tomáš Koníček, který seznamuje s možnostmi pokračování a následného financování na podzim končící další etapy projektu a představuje také „Metodiku výběru, přípravy a činnosti“, která je základní pomůckou pro stávající i budoucí realizátory projektu.
celý text

Projekty | 26. 5. 2015 | Autor: Správce Webu

Burza práce v Ústí nad Labem

Druhá burza práce v rámci projektu Asistent prevence kriminality II. se uskutečnila dne 22. dubna 2015 v Ústí nad Labem. Pozváni byli asistenti, zástupci Městské policie, potenciální zaměstnavatelé a zástupci Úřadu práce z Ústeckého a Libereckého kraje. Za zaměstnavatele se prezentovala například bezpečnostní firma Chráníme s.r.o., slovo si vzal vedoucí referátu trhu práce z krajské pobočky Úřadu práce ČR – Mgr. Vlastislav Hlaváč nebo vedoucí oddělení zprostředkování a podpor v nezaměstnanosti krajské pobočky úřadu práce ČR Ústí nad Labem Ing. Mgr. Jana Ježková.
celý text

Projekty | 12. 5. 2015 | Autor: Správce Webu

Základní kompetence preventisty

Pro potřeby asistentů prevence kriminality vznikla publikace s názvem Základní kompetence preventisty v oblasti situační, komunikační a vztahové prevence. Cílem publikace je ukázat praktické poznatky v provádění především situační prevence kriminality v oblastech, které jsou většinou označovány jako sociálně vyloučené lokality nebo lokality ohrožené sociální vyloučeností. Zároveň má pomůcka být vhodným námětem k pochopení a zvládání obtížně zvladatelných jedinců a skupin osob v nestandardních, rizikových, život ohrožujících situacích.
celý text

Projekty | 23. 4. 2015 | Autor: Správce Webu

Burza práce v Karlových Varech

V rámci projektu Asistent prevence kriminality II. proběhla začátkem dubna burza práce v Karlových Varech. Byla první ze série seminářů, realizovaných Ministerstvem vnitra, s cílem představit zkušenosti a náplň práce Asistentů prevence kriminality potenciálním zaměstnavatelům.
celý text

Projekty | 23. 4. 2015 | Autor: Správce Webu

Ocenění brněnského asistenta prevence kriminality

Asistentovi prevence kriminality z Brna panu Jánu Polyákovi se koncem března dostalo slavnostního ocenění. Z rukou prvního náměstka ministra vnitra pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti JUDr. Ing. Jiřího Nováčka převzal čestné uznání za svůj příkladný občanský postoj, kterým pomohl odvrátit krizovou situaci. Čestné uznání pan Polyák přijal v budově Ministerstva vnitra 26. března 2015 v rámci předávání cen soutěže o „Nejlepší preventivní projekt kraje, města a obce“ za rok 2014.
celý text

Sociální prevence | 10. 4. 2015 | Autor:

Asistenti prevence kriminality v Ústí nad Labem

Strážníci z oddělení prevence Městské policie Ústí nad Labem společně s asistenty prevence kriminality zorganizovali koncem března v hale na Střekově pro žáky základních praktických a speciálních škol sportovní soutěž „Nejzdatnější žák“. Tato soutěž je také součástí projektu z oblasti prevence kriminality „Městská policie dětem“.
celý text

Sociální prevence | 10. 4. 2015 | Autor:

Vzdělávání asistentů prevence kriminality

V rámci projektu Asistent prevence kriminality II, jehož garantem je Ministerstvo vnitra ČR, se uskutečnilo ve Frýdku-Místku vzdělávání pro asistenty ze čtyř měst: Frýdek-Místek, Vsetín, Šternberk a Bruntál. celý text

Projekty | 24. 3. 2015 | Autor:

Asistentem prevence kriminality i na dovolené

Když si brněnský asistent prevence kriminality Ján Polyák plánoval na pátek 13. února dovolenou, určitě ani netušil, že při ní využije doslova všechny své dosavadní zkušenosti z práce asistenta prevence kriminality.
celý text

Projekty | 24. 3. 2015 | Autor:
Předsednický stůl

Kulatý stůl k projektu Asistent prevence kriminality II. V Brně

Dne 9. prosince 2014 proběhl v brněnském hotelu Slovan další kulatý stůl k projektu APK II. - tentokrát pro moravská města zapojená do projektu - Brna, Bruntálu, Břeclavi, Frýdku -Místku, Hodonína, Havířova, Jaroměře, Pardubic, Šternberka a Ústí nad Orlicí.
celý text

Projekty | 16. 12. 2014 | Autor:
#

Kulatý stůl projektu Asistent prevence kriminality II.

Ve středu 26. listopadu 2014 se na ministerstvu vnitra v Praze na Letné za účasti 1. náměstka ministra vnitra JUDr. Ing. Jiřího Nováčka konal Kulatý stůl, pořádaný v rámci individuálního projektu ESF OP LZZ Asistent prevence kriminality II. Zúčastnila se ho téměř stovka asistentů prevence kriminality a jejich mentorů z celé České republiky a dalších hostů z krajských úřadů, úřadů práce a Úřadu vlády. Kulatý stůl poskytl skvělou příležitost k výměně bohatých zkušeností z oblasti prevence kriminality. celý text

Projekty | 28. 11. 2014 | Autor:

Vyprávění asistentů prevence kriminality z Rotavy

V Karlovarském kraji ve městě Rotava pracuje od 1. září 2014 v rámci programu Asistent prevence kriminality II. podpořeného z evropských fondů tým asistentů prevence kriminality. O několik zážitků a zkušeností ze své práce se s námi podělili v následujícím článku.
celý text

Projekty | 3. 11. 2014 | Autor:

Další projektová aktivita projektu ESF OPLZZ Asistent prevence kriminality II.

Ve dnech 22. - 23. 9. 2014 v Praze a ve dnech 25. - 26. 9. 2014 ve Žďáru nad Sázavou proběhlo první setkání a zaškolení mentorů projektu v rámci projektové aktivity č. 4. celý text

Projekty | 29. 10. 2014 | Autor: Správce Webu

Na směně s karvinskými asistenty

Můžeme se s nimi setkat v problémových lokalitách Karviné, jsou velkými pomocníky strážníků a mají na dva tisíce vyřešených případů. Čtyři asistenti prevence kriminality denně dohlížejí nejen na veřejný pořádek v těchto lokalitách, ale především se snaží změnit chování místních problémových občanů. celý text

Projekty | 27. 8. 2014 | Autor: Správce Webu

Nové asistentky prevence kriminality v Plzni

Plzeňská městská policie má zřejmě lék na zlepšení potíží v problémové lokalitě v Plachého a Korandově ulici. Do místa, kam se ve větší míře stahují bezdomovci, drogově závislí i neplatiči, nově posílá asistentky prevence kriminality. „Ženy romského původu budou styčným bodem mezi tamější komunitou a policií, případně i dalšími subjekty," vysvětlil vedoucí odboru bezpečnosti a prevence kriminality magistrátu Aleš Průša. celý text

Projekty | 7. 8. 2014 | Autor: Správce Webu
první
ze 4
poslední