Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 4
poslední

Obchodníci v sociálně vyloučených lokalitách a asistenti prevence kriminality


Televize Přerov přináší reportáž o spolupráci mezi obchodníky v sociálně vyloučených lokalitách a asistenty prevence kriminality. celý text

ostatní, Novinky | 27. 4. 2018 | Autor: Mgr. Tina Mrázková

Úspěšný rok asistentů prevence kriminality v Jeseníku

Od března minulého roku působí u městské policie Jeseník čtyři asistenti prevence kriminality. Práci asistentů kladně ohodnotil ředitel jesenické městské policie Miroslav Táborský. Ten uvedl, že se díky jejich přítomnosti snížil počet výjezdů městské i státní policie. celý text

ostatní | 12. 3. 2018 | Autor: Mgr. Roman Ventura
MP Sokolov

Praktické zkušenosti z Městské policie v Sokolově poslouchali bezpečnostní experti v Evropě

Ve spolupráci Městské policie v Sokolově a Ministerstva vnitra proběhl úspěšný webinář na téma "Strategie integrace romské komunity – výzva pro bezpečnostní složky". celý text

ostatní | 1. 9. 2017 | Autor: Mgr. Roman Ventura

Města jsou spokojena s asistenty prevence kriminality

Pozitivní reakce ze strany veřejnosti i samosprávy přináší projekt Asistent prevence kriminality, který úspěšně běží v řadě měst napříč Českou republikou. Server aktuálně.cz představil v neděli 13. srpna 2017 článek ukazující zkušenosti z Mladé Boleslavi a dalších českých i moravských měst. celý text

Situační prevence | 14. 8. 2017 | Autor: Mgr. Roman Ventura
Městská policie Rotava

Asistentky prevence kriminality z Rotavy mají nové posily

Od začátku měsíce srpna posílí tři stávající asistentky prevence kriminality v Rotavě další tři muži a dvě ženy. Noví kolegové a kolegyně byli vybráni z celkového počtu čtrnácti uchazečů, kteří měli zájem o tuto práci. celý text

Projekty | 14. 8. 2017 | Autor: Mgr. Roman Ventura

Asistenti prevence kriminality v Kutné Hoře podporují bezpečnost a veřejný pořádek v Kutné Hoře

V těchto dnech byl zahájen tříletý projekt v rámci Operačního programu Zaměstnanost (číslo výzvy CZ. 03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006278) Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování - zaměřený na zvýšení pocitu bezpečí občanů, návštěvníků a posílení veřejného pořádku nejen v historickém centru, ale i v jeho okrajových částech. celý text

Projekty, ostatní | 10. 8. 2017 | Autor: Mgr. Roman Ventura

Asistenti prevence kriminality v Moravském Berouně prokázali svou připravenost

V závěru měsíce února bylo zahájeno profesní vzdělávání čtyř asistentů v rámci projektu Asistent prevence kriminality a dvou domovnic - preventistek hrazeného z prostředků MPSV ČR.
První dva bloky tohoto vzdělávání byly zahájeny po úvodním seznámení s cíli, obsahem a formou příprav znalostně motivačním testem otázek, které by měl znát každý občan z oblasti etiky, etikety, základních právních ustanovení, vyhlášek města tak jako i z oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví při práci základních bezpečnostních pravidel a standardů prevence.
celý text

Projekty | 27. 3. 2017 | Autor: Mgr. Roman Ventura

APK v Přerově opět úspěšní

Analýza kriminality ukázala, že se na Přerovsku postupně snižují počty přestupků, přečinů a zločinů. To je také částečně výsledek práce asistentů prevence kriminality, kteří se pohybují především v sociálně vyloučených lokalitách, v nichž mnozí sami žijí, situaci tam znají a umí ji řešit.
celý text

ostatní | 23. 2. 2017 | Autor: Mgr. Roman Ventura

Závazné pokyny pro obce – realizátory projektu APK

Každoroční nárůst žádostí o podporu a stoupající počet podpořených projektů klade zvýšené nároky na naplňování základních, transparentních a dostupných metodických standardů, které jsou stanoveny pro všechny jeho realizátory. Na základě konkrétních poznatků z kontrolní činnosti, ohlasů odborné i laické veřejnosti, televizních, rozhlasových zpravodajství, článků v tisku a dostupných informací je nutné k zamezení nedorozumění znovu zůraznit závazné pokyny. celý text

ostatní | 17. 2. 2017 | Autor: Mgr. Roman Ventura

Ocenění APK v Přerově

Pavel Mirga působí jako asistent prevence kriminality v Přerově už téměř dva roky. A daří se mu. I z toho důvodu dostal z rukou primátora města Vladimíra Puchalského (SpP) malý dárek k Vánocům – jako výraz ocenění toho, co dělá pro lidi ze sociálně vyloučených lokalit.
celý text

Projekty | 6. 1. 2017 | Autor: Mgr. Roman Ventura

Dobrovolnictví v podání přerovských APK

Přinášíme další příklad dobré praxe mentorů a asistentů prevence kriminality v Přerově.
celý text

Projekty | 21. 11. 2016 | Autor: Mgr. Roman Ventura

APK v Kutné Hoře – opora občanů a městské policie

V roce 2012 byly činností tří asistentů prevence kriminality (APK) zahájeny konkrétní aktivity sociálně situační prevence, které za dobu jejich působení výrazně přispěly ke zvýšení bezpečnosti a veřejného pořádku v našem městě.
celý text

Projekty | 17. 10. 2016 | Autor: Mgr. Roman Ventura

Působení asistentů prevence kriminality v Kroměříži

Občany Kroměříže již rok a půl nepřekvapuje, že v ulicích stále častěji potkávají uniformované muže s viditelným označením ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY(APK).Působí zde zejména z důvodu zvýšení bezpečnosti, veřejného pořádku a předcházení společensky nežádoucí činnosti v rámci celého města. Asistenti spolu s Městskou policií mají společnou prioritu – v rámci komunikační a vztahové prevence vést občany k dodržování základních bezpečnostních standardů a odbourání lhostejnosti k těm, kteří tuto snahu maří. celý text

Projekty | 19. 7. 2016 | Autor: Mgr. Roman Ventura

APK pomáhají na úřadech práce

Na úřadech vznikají svérázné ochranky. „Preventistů kriminality“ přibývá.
Blázni, násilníci, opilci, lidé v depresi – někteří klienti úřadů práce ohrožují zdraví a psychiku úřednic. Úřady proto začaly dotovat speciální profesi nazývanou asistenti prevence kriminality. Rekruty hledají mezi nezaměstnanými. celý text

Projekty | 1. 7. 2016 | Autor: Mgr. Roman Ventura

Asistenti prevence kriminality v Bílině

V počátečním období město Bílina získalo díky zapojení se do projektů ministerstva vnitra a s podporou Evropského sociálního fondu základní jádro profesně připravených, zkušených asistentů prevence kriminality. Nyní má město možnost prostřednictvím městské policie na základě Memoranda Ministerstva vnitra ČR a Úřadu práce ČR spolu s „kmenovými“ APK pracovat i s asistenty, dotovanými z prostředků Úřadu práce. Tato spolupráce s sebou nese dva problémy. celý text

Projekty | 1. 7. 2016 | Autor: Mgr. Roman Ventura

Zkušenosti z činnosti asistentů prevence kriminality ve Vimperku

Město Vimperk ve spolupráci s Městskou policií Vimperk uspořádaly krajský seminář k prezentaci práce asistentů prevence kriminality, který se konal na začátku června ve Vimperku. Pro několik desítek účastníků to byla možnost, jak si vyměnit zkušenosti a načerpat podněty pro další činnost v rámci tohoto úspěšného projektu.
celý text

Projekty | 22. 6. 2016 | Autor: Mgr. Roman Ventura

Šance pro APK v Blatné

Město Blatná využilo možnosti získat finanční prostředky z projektu veřejně prospěšných prací Úřadu práce a od 1. prosince 2015 přijalo nového zaměstnance na pozici asistenta prevence kriminality Městské policie Blatná na dobu 12 měsíců. celý text

Projekty | 8. 6. 2016 | Autor: Mgr. Roman Ventura

Dva noví asistenti prevence kriminality v Moravském Berouně

Od poloviny roku 2014 působí v našem městě dva asistenti prevence kriminality (APK), kteří se připojili ke snaze strážníků městské policie učinit naše město bezpečnější. S ohledem na skutečnost, že za dobu svého působení si APK svou příkladnou činností vybudovali respekt a uznání od obyvatel města, a na základě možnosti financování dvou nových pozic APK z financí úřadu práce, rozhodlo se vedení města o rozšíření řad těchto zaměstnanců. Od 1.dubna 2016 tedy v Moravském Berouně působí čtyři asistenti prevence kriminality, kteří jsou rozděleni do dvou hlídek. celý text

Projekty | 3. 5. 2016 | Autor: Mgr. Roman Ventura

Memorandum o vzájemné spolupráci mezi Úřadem práce a Ministerstvem vnitra

V pondělí 14. března 2016 podepsali první náměstek ministra vnitra pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti Jiří Nováček a generální ředitelka Úřadu práce ČR Kateřina Sadílková Memorandum o vzájemné spolupráci. Podpisem memoranda bylo završeno úsilí gestorů projektu o nalezení dalšího způsobu financování asistentů prevence kriminality Úzká spolupráce Ministerstva vnitra a Úřadu práce přispěje k větší podpoře asistentů prevence kriminality v městech obcích ČR.
celý text

Projekty | 16. 3. 2016 | Autor: Správce Webu

Závěrečná zpráva projektu Asistent prevence kriminality II.

Hlavním cílem projektu bylo umožnit zástupcům cílové skupiny (tj. obyvatelům sociálně vyloučených lokalit) uplatnění na volném trhu práce prostřednictvím dlouhodobého vzdělávání a zaměstnání. 75 asistentů prevence kriminality právě za pomoci nabytého vzdělání, vyšších sociálních kompetencí a zaměstnanosti posílili integraci této cílové skupiny do společnosti. Kromě roviny integrační měl projekt rozměr bezpečnostní. Vytvoření pozic asistentů prevence kriminality přineslo zvýšení bezpečí v sociálně vyloučených lokalitách a v jejich okolí. Došlo i ke zvýšení důvěry občanů ČR v instituce garantující právo (obecní policie a Policie ČR) a ke snížení mnohdy zástupných důvodů pro pořádání násilných demonstrací a nepokojů a nastolení sociálního smíru.
celý text

Projekty | 22. 2. 2016 | Autor: Správce Webu

Tři noví asistenti prevence kriminality v Orlové

Agrese lidí na úřadech narůstá. Městští strážníci proto posilují řady asistentů prevence kriminality, kteří budou dohlížet na pořádek. Chcete vědět, kolik jich v tuto chvíli v Orlové pomáhá a co bude konkrétně náplní práce nových asistentů?

celý text

Projekty | 16. 2. 2016 | Autor: Správce Webu

Putovní výstava fotografií

Projekt Asistent prevence kriminality II. se ukázal jako velmi úspěšný a zájem o zachování této pracovní pozice, projevili sami asistenti, jejich mentoři, ale především obyvatelé měst, kde se projekt realizoval. To bylo impulsem pro vznik putovní fotografické výstavy asistentů prevence kriminality, jako formy poděkování za jejich práci v místech, kde působí. Prezentace činností asistentů je zároveň inspirací a podporou měst a obcí, kde dosud asistenty nemají a o jejich zavedení zatím jen uvažují.
celý text

Projekty | 11. 2. 2016 | Autor: Správce Webu

Další úspěch přerovských APK

Výsledky ankety na téma bezpečnost města ve vazbě na asistenty prevence kriminality v Přerově jsou nad očekávání dobré a městská policie má mnoho pozitivních hodnocení činnosti asistentů a jejich přítomnosti kolem nádraží. Jedná se tedy o zjevně markantní posun veřejného mínění již po necelém roce běhu projektu. celý text

Projekty | 14. 1. 2016 | Autor: Správce Webu

APK nově v dalších městech

Zkušenosti s prací asistentů prevence kriminality, podílejících se spolu s městskou policií na zvyšování bezpečnosti a veřejného pořádku, začínají získávat v dalších českých městech. celý text

Projekty | 17. 12. 2015 | Autor: Správce Webu

Úspěch asistentů prevence kriminality v Plzni

Opodstatněnost a důležitost své práce opět prokázali asistenti prevence kriminality, kteří v Plzni působí už druhým rokem při městské policii. Lidé, žijící v lokalitě Plac a okolí, už asistentům důvěřují. Sami je začínají na některé případy upozorňovat. Nedávný to byl případ malého dítěte živořícího v neúnosných životní ch podmínkách.
celý text

Projekty | 3. 11. 2015 | Autor: Správce Webu

Asistenti prevence kriminality na Šluknovsku

V rámci projektu Ministerstva vnitra působili v Rumburku na počátku v roce 2013 dva asistenti prevence kriminality, v současné době jsou čtyři. Projekt byl realizován jako jedno z opatření, kterým vedení města Rumburk reagovalo na situaci nejen v Rumburku, ale i na Šluknovsku. Projektem se inspirovaly i další obce, konkrétně v roce 2014 Staré Křečany a v roce 2015 tuto pozici vytvořili v Dolní Poustevně a Mikulášovicích.
celý text

Projekty | 29. 10. 2015 | Autor: Správce Webu

APK v Přerově řeší nepokoje i školní docházku

V Přerově letos zkušebně fungovali čtyři romští asistenti a podle vedení města se po prvním půlroce osvědčili natolik, že jich na udržování pořádku v ulicích a zejména v místní početné romské komunitě chce město dvojnásobek. Příčinou jejich úspěchu je hlavně osobní motivace a autorita a pádné slovo v romské komunitě.
celý text

Projekty | 21. 10. 2015 | Autor: Správce Webu

Preventisté projektů APK a Domovník v Moravském Berouně

V souladu s projekty Programu prevence kriminality města Moravský Beroun „Asistent prevence kriminality“ a „Domovník – preventista“ realizovanými v letošním roce za podpory MV se 6. října 2015 uskutečnilo plánované školení asistentů prevence kriminality společně s oběma domovnicemi, protože se počítá s jejich vzájemnou spoluprací. celý text

Projekty | 21. 10. 2015 | Autor: Správce Webu

Závěrečná konference k projektu APK II v Sokolově

První závěrečná konference k projektu Asistent prevence kriminality II se konala 23. září 2015 v Kulturním domě města Sokolov. Zúčastnily se desítky asistentů a mentorů spolu s představiteli části měst zapojených do projektu. celý text

Projekty | 21. 10. 2015 | Autor: Správce Webu

Konference APK ve Frýdku-Místku

Ke zhodnocení projektu Asistent prevence kriminality se ve Frýdku-Místku konala ve dnech 5. a 6. října konference. celý text

Projekty | 9. 10. 2015 | Autor: Správce Webu
první předchozí
ze 4
poslední