Přímé odkazy

Mapy budoucnoti

 

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Počítadlo

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Prevence domácího násilí a trestné činnosti páchané na seniorech pro rok 2013

Typ: Dotace
Výzva k zaslání žádostí o poskytnutí státní dotace

Žádosti o dotace se podávají nejpozději do 30. září 2012 

Ministerstvo vnitra (odbor prevence kriminality) ve smyslu usnesení vlády č. 410 ze dne 13. června 2012 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2013

                  

v y h l a š u j e

k zabezpečení úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 schválené usnesením vlády České republiky č. 925 ze dne 14. prosince 2011 a Národního akčního plánu prevence domácího násilí na léta 2011 až 2014 schváleným usnesením vlády České republiky č. 262 ze dne 13. dubna 2011 výběrový dotační titul Prevence domácího násilí a trestné činnosti páchané na seniorech“.

Žádost o dotaci na rok 2013 si mohou podat občanská sdružení (zřízená podle zákona č. 83/1990 Sb.), obecně prospěšné společnosti (zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb.) a právnické osoby církví (zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb.), které prokazatelně vyvíjejí činnost v oblasti prevence domácího násilí na seniorech nejméně jeden rok.

Součástí žádosti k datu podání je i prohlášení, že organizace nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, ke státnímu fondu, zdravotní a sociální pojišťovně, finančnímu úřadu nebo rozpočtu územního samosprávného celku.

Žádost musí být vyplněna a předložena na standardizovaném formuláři a v souladu s příslušnými, obecně platnými právními normami a také se Zásadami poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace v rámci dotačního titulu „Prevence domácího násilí a trestné činnosti páchané na seniorech“ (viz přílohy).

Žádosti o dotace se podávají nejpozději do 30. září 2012 (pro dodržení lhůty je rozhodující datum podání žádosti tj. potvrzený den převzetí zásilky k poštovní přepravě a v případě osobního podání žádosti na Ministerstvo vnitra prezenčním razítkem resortu).

Žádost o dotaci se podává současně v listinné a elektronické podobě na CD. Vyplněné písemné žádosti je nutno zaslat či dodat v počtu dvou vyhotovení, která musí být opatřena podpisem statutárního orgánu, razítkem organizace a CD na adresu:

Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality,

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

 

Kontaktní osoba: 

PhDr. Olga Šifferová, tel. 974 832 574, e-mail: olga.sifferova@mvcr.cz

 

Přílohy:

  • Zásady poskytování dotací - Prevence domácího násilí a trestné činnosti páchané na seniorech;
  • Obecná část žádosti - Prevence domácího násilí a trestné činnosti páchané na seniorech;
  • Žádost – tabulková část (díl 4, 5, 6 a 7 )

 

Přílohy ke stažení najdete ZDE

 


Vytvořeno: 2. 4. 2013
Poslední aktualizace: 26. 11. 2017 23:09
Autor: Správce Webu