Přímé odkazy

Mapy budoucnoti

 

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Počítadlo

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zprávy

Vyhlášení dotačního titulu "Sociálně patologické jevy - domácí násilí" pro rok 2018

Ministerstvo vnitra (odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality) ve smyslu usnesení vlády České republiky č. 504 ze dne 10. července 2017 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2018 vyhlašuje dotační program Prevence sociálně patologických jevů se zaměřením na prevenci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím práce s násilnými osobami a osobami nezvládajícími agresi ve vztazích. Tento dotační program zabezpečuje úkoly vyplývající z Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 až 2018 schváleného usnesením vlády České republiky č. 126 ze dne 23. února 2015 a ze Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 schválené usnesením vlády České republiky č. 66 ze dne 25. ledna 2016. celý text

ostatní | 2. 10. 2017 | Autor: Mgr. Roman Ventura

Výzva k podání žádostí o dotace pro rok 2017

Ministerstvo vnitra (odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality) vyhlašuje dotační program pro nestátní neziskové organizace Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2017 se zaměřením na prevenci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím práce s násilnými osobami a osobami nezvládajícími agresi ve vztazích. celý text

Projekty | 4. 10. 2016 | Autor: Mgr. Roman Ventura

Podpořené projekty na rok 2016

V rámci dotačního programu „Prevence sociálně patologických jevů“ se zaměřením na prevenci domácího násilí na seniorech a prevenci trestné činnosti páchané na seniorech pro rok 2016 posuzovala dotační komise 11 předložených projektů. celý text

Dotace | 9. 3. 2016 | Autor: Správce Webu

Dotace v oblasti prevence sexuálního obtěžování a sexuálního násilí na ženách

Na internetových stránkách programu Práva, rovnost a občanství byla zveřejněna výzva k předkládání projektů v oblasti prevence sexuálního obtěžování a sexuálního násilí na ženách. Zdůrazňujeme, že termín pro podání žádostí je 13. říjen 2015 a dále, že se musí jednat o mezinárodní projekt (partneři alespoň ze tří různých členských států EU).
celý text

Dotace | 11. 8. 2015 | Autor: Správce Webu

Podpořené projekty na rok 2015

V rámci programu „Prevence sociálně patologických jevů“ se zaměřením na prevenci domácího násilí a trestné činnosti páchané na seniorech pro rok 2015 hodnotila dotační komisi 11 žádostí. Rozhodla se podpořit osm projektů celkovou částkou 1 614 000 Kč. celý text

Projekty | 23. 4. 2015 | Autor: Správce Webu

Poskytnuté dotace na rok 2014

V rámci dotačního programu „Prevence sociálně patologických jevů“ se zaměřením na prevenci domácího násilí a trestnou činnost páchanou na seniorech pro rok 2014 bylo předloženo celkem 7 projektů. Projekty byly zaměřeny na aktivizační programy pro seniory v oblasti prevence domácího násilí a trestné činnosti páchané na seniorech; na propagační a osvětové aktivity pro odbornou a širokou veřejnost se zaměřením na medializaci problematiky domácího násilí páchaném na seniorech v domácím a institucializovaném prostředí a na propagační a osvětové aktivity pro odbornou a širokou veřejnost se zaměřením na medializaci problematiky trestné činnosti páchané na seniorech. celý text

Dotace | 5. 3. 2014 | Autor: Správce Webu

Podpořené projekty roku 2013

V rámci dotačního titulu „Prevence domácího násilí a trestné činnosti páchané na seniorech“ pro rok 2013 dotační komise posuzovala 7 projektů a doporučila je podpořit celkovou částkou 1 435 000,- Kč.
celý text

Dotace | 5. 4. 2013 | Autor:

Prevence domácího násilí a trestné činnosti páchané na seniorech pro rok 2013

Výzva k zaslání žádostí o poskytnutí státní dotace
celý text

Dotace | 2. 4. 2013 | Autor: Správce Webu

Prevence domácího násilí s důrazem na práci s násilnými osobami pro rok 2012

Výsledky pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím v rámci dotačního programu
celý text

Dotace | 2. 4. 2013 | Autor: Správce Webu