Přímé odkazy

Mapy budoucnoti

 

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Počítadlo

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zprávy

Program „Péče o děti a dorost“ a program „Prevence kriminality“

V září minulého roku vyhlásilo Ministerstvo zdravotnictví výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí státní dotace v rámci programu „Péče o děti a dorost“ a programu „Prevence kriminality“ pro rok 2016.
celý text

Projekty | 25. 4. 2016 | Autor: Mgr. Roman Ventura

Dotace na zlepšení služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny

Ministerstvo práce a sociálních věcí vypsalo výzvu o finanční podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost „Podpora ohrožených dětí a rodin a procesů v sociálně-právní ochraně dětí". O dotace mohou požádat obce, organizace zřizované kraji nebo obcemi, školská zařízení pro výkon ústavní výchovy, dětské domovy pro děti do 3 let nebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc či např. neziskové organizace.
celý text

Sociální prevence | 25. 4. 2016 | Autor: Mgr. Roman Ventura

Zahájení Operačního programu Zaměstnanost 2014 - 2020

Obdobně jako v předchozích programových obdobích bude i v období 2014 - 2020 podpora z fondů EU rozdělována prostřednictvím operačních programů. Jedním z nich je OP Zaměstnanost (OPZ), jehož řídicím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV).
celý text

Dotace | 27. 5. 2015 | Autor: Správce Webu

Dotace Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor implementace fondů EU vydal 1. dubna 2014 Výzva pro předkládání GP 3.3 - Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce. Globálním cílem této výzvy je posílení pracovní integrace osob ohrožených sociálním vyloučením či sociálně vyloučených, odstraňování bariér znesnadňujících jejich rovnocenný vstup a udržení se na trhu práce. celý text

Dotace | 15. 4. 2014 | Autor: Správce Webu

Služby v oblasti sociální integrace

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky dne 31. května 2011 vyhlásilo 6. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu - Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace. Jde o investiční podporu při zajištění dostupnosti takových služeb, které umožní návrat příslušníků nejvíce ohrožených sociálně vyloučených romských lokalit zpět na trh práce a do společnosti. celý text

Dotace | 2. 4. 2014 | Autor:

Podpora standardizace orgánů sociálně právní ochrany

Výzva k podávání projektů pro kraje a obce s rozšířenou působností

Cílem výzvy je vytvoření podmínek pro systematickou sociální práci orgánů sociálně-právní ochrany s rodinami a dětmi jako nezbytného předpokladu pro aktivity veřejných orgánů v oblasti sociální integrace osob ohrožených sociálním vyloučením. Je to vhodný nástroj k prohloubení aktivit Systémů včasné intervence a Týmů pro mládež.
celý text

Dotace | 3. 7. 2013 | Autor: