Přímé odkazy

Mapy budoucnoti

 

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Počítadlo

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Příklady dobré praxe

Osvědčeným způsobem šíření praktických zkušeností je sdílení dobré praxe. Zároveň bývá inspiračním zdrojem pro další subjekty působící v dané oblasti lidské činnosti. Ke sdílení dobré praxe v oblasti prevence kriminality přispívá také soutěž o“ Nejlepší preventivní projekt na místní úrovni“, kterou každoročně vyhlašuje Ministerstvo vnitra prostřednictvím odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality. Rádi bychom vás na této stránce seznamovali s úspěšnými projekty realizovanými ve městech, obcích a krajích naší republiky. Představíme nejen tři projekty, které v roce 2016 v soutěži zvítězily, ale seznámíme vás se všemi projekty nominovanými v loňském roce do této soutěže. V každém ročníku soutěže mohou být oceněny jen tři projekty. Ale i ostatní nominované projekty jsou dobře koncipované, prospěšné a účinné aktivity. Využíváme tedy příležitosti k rozšířením informovanosti odborné i laické veřejnosti o způsobech preventivní činnosti, ze které můžete čerpat inspiraci a vzor k dalšímu směřování ve své práci. 

Zprávy

RUBIKON Centrum - Nová šance, jak překročit minulost


Projekt RUBIKON Centra zajišťuje pachatelům trestné činnosti, zejména recidivistům před výstupem/po výstupu z vězení komplexní podporu v řešení zaměstnanosti, zadluženosti a sociální stabilizaci. celý text

ostatní | 16. 11. 2018 | Autor: Mgr. Tina Mrázková

Bezpečný Středočeský krajProjekt „Bezpečný Středočeský kraj“ se skládá z několika navzájem propojených aktivit, a to především lokálních projektů „Bezpečné město (obec)“, webových stránek „Bezpečný Středočeský kraj“, vzdělávacích a informačních akcí, zapojení veřejnosti prostřednictvím facebooku apod. Projekt Bezpečné město (obec nebo region) je rozšířen do více než 35 lokalit ve Středočeském kraji. celý text

ostatní | 16. 11. 2018 | Autor: Mgr. Tina Mrázková

Z kruhu ven


Program Z kruhu ven je preventivním a resocializačním programem pro mladistvé a mladé dospělé (ve věku 15–30 let), kteří se dostali do konfliktu se zákonem. Reaguje na potřebu dlouhodobé individuální práce s lidmi, kteří jsou ohrožení sociálním vyloučením, dostali se do konfliktu se zákonem a mají zájem komplexně řešit vlastní životní situaci. Je vhodný rovněž pro osoby po návratu z výkonu trestu. celý text

ostatní | 16. 11. 2018 | Autor: Mgr. Tina Mrázková

Okrskář roku


Projekt „Okrskář roku“ je jako princip Community policing transformován do podoby soutěže, aby nenásilnou formou analýzy poskytla zjištění skutečného stavu výkonu okrskové činnosti v kraji. Na jejím základě je možné aktualizovat minimální standardy tohoto výkonu, sjednotit činnost policistů v okrscích, nastavit spolupráci s institucemi v nich, zlepšit vedení přehledu a sdílení informací o okrsku. Především však najít cestu k občanům a obyvatelům v okrsku, zvyšovat tak svou fyzickou přítomností a nastavením důvěryhodného vztahu pocit bezpečí. Rovněž jde o metodu, jak motivovat policisty ke zvyšování své odbornosti a profesionality. celý text

ostatní | 16. 11. 2018 | Autor: Mgr. Tina Mrázková

Projekt „Práce s klienty v konfliktu se zákonem"


Služba Práce s klienty v konfliktu se zákonem spolupracuje s uživateli návykových látek (nebo lidmi, kteří jsou nebo mohou být, v souvislosti s návykovým chováním vystaveni konfliktu se zákonem) a jejich rodinných příslušníkům a osobám blízkým těch, kteří se dostali do konfliktu se zákonem a nacházejí se v různých fázích trestného řízení (prepenitenciární a penitenciární poradenství). Dále poskytuje postpenitenciární poradenství. celý text

ostatní | 16. 11. 2018 | Autor: Mgr. Tina Mrázková

Zavádění policejních specialistů v oblasti policejní práce ve vztahu k minoritní skupině Romů v sociálně vyloučených lokalitách


Ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia ČR systematicky řídilo a garantovalo komplexní projekt, jehož součástí bylo široké spektrum tuzemských i zahraničních vzdělávacích aktivit a pořízení potřebného vybavení pro policisty. Projekt byl realizován ve čtyřech krajích, významně ohrožených sociálním vyloučením (Ústecký, Karlovarský, Olomoucký a Moravskoslezský kraj). celý text

ostatní | 16. 11. 2018 | Autor: Mgr. Tina Mrázková

Rotava – město s tradicí Asistentů Prevence Kriminality

Pracovních příležitostí pro třítisícové město v okrese Sokolov je minimum. Část občanů proto hledá práci nejen v rámci Karlovarského kraje, ale především v blízké příhraniční oblasti Saska. Není proto překvapením, že i Asistenti Prevence Kriminality (APK) odchází za výrazně lépe placenou prací do zahraničí a v rámci výběrových řízení dostávají příležitost noví zájemci. celý text

ostatní | 29. 8. 2018 | Autor: Mgr. Tina Mrázková
Bezpečně v kyberprostoru

Projekt „Bezpečně v kyberprostoru“


Projekt „Bezpečně v kyberprostoru“ si klade za cíl omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů v Jihomoravském kraji a je zaměřený na uživatele osobních počítačů. celý text

ostatní | 23. 8. 2018 | Autor: Mgr. Tina Mrázková
eGate

Posílení systému automatizované kontroly e-Pasu na mezinárodních letištích (eGate)


V roce 2015 až 2016 byl v rámci Policie České republiky realizován projekt Posílení systému automatizované kontroly e-Pasu na mezinárodních letištích (eGate) /dále jen projekt eGate/, jehož věcným gestorem bylo Ředitelství služby cizinecké policie. celý text

ostatní | 23. 8. 2018 | Autor: Mgr. Tina Mrázková
TRIVIS

Pilotní projekt TRIVIS - Projektové dny s Policií ČR


V roce 2015 realizovali zástupci oddělení tisku a prevence Policejního prezidia České republiky a představitelé TRIVIS - Střední školy veřejnoprávní a Vyšší odborné školy prevence kriminality a krizového řízení Praha, s. r. o. (dále jen TRIVIS) pilotní projekt s názvem TRIVIS - Projektové dny s Policií ČR. celý text

ostatní | 23. 8. 2018 | Autor: Mgr. Tina Mrázková

Programy primární prevence „Kyberbezpečí“ a „Děti v síti“


Záměrem projetu je oslovit co nejširší cílovou skupinu, která může být ohrožena kyberkriminalitou. Proto se Centrum prevence Cépéčko, které provozuje Portimo, o.p.s. zaměřuje jak na děti, tak na jejich rodiče. celý text

Projekty, ostatní | 16. 8. 2018 | Autor: Mgr. Tina Mrázková
Zdroj: Sdružení D - Nenávist na internet nepatří

Nenávist na internet nepatří


Od srpna roku 2014 do dubna 2016 byl projekt realizován za podpory Fondu pro nestátní neziskové organizace, Nadace rozvoje občanské společnosti, Nadace Partnerství a grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Od dubna 2017 probíhá za podpory Olomouckého kraje, Magistrátu města Olomouce, MŠMT a nadace. celý text

ostatní | 15. 8. 2018 | Autor: Mgr. Tina Mrázková
Film JAKUB

Připomínáme projekt JAKUB – jedinečný film o domácím násilí


Na tvorbě preventivního projektu filmového režiséra Davida Vignera JAKUB se podíleli též specialisté z řad Policie České republiky. celý text

ostatní | 10. 8. 2018 | Autor: Mgr. Tina Mrázková

Předávání dobré praxe Asistentům prevence kriminality v Sokolově


V závěru měsíce července 2018 se sokolovští asistenti prevence kriminality (APK), pracující u městské policie, spolu s kolegyněmi z Rotavy podělili o techniky zvládání sociálně situační prevence a stali se průvodci lokalitami označovanými veřejností jako sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením. Výměna dobré praxe byla mentory projektu naplánována na dva pracovní dny. celý text

ostatní | 3. 8. 2018 | Autor: Mgr. Tina Mrázková

Poldík Webík 2.0 aneb lapeni sítí v Moravskoslezském kraji


Preventivní projekt Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje se zaměřuje na bezpečné používání internetu a sociálních sítí. celý text

ostatní | 25. 7. 2018 | Autor: Mgr. Tina Mrázková

Seznamte se s kybergoomingem


Naučte se používat internet bezpečnějším způsobem s projektem Internetem bezpečně. celý text

ostatní | 4. 7. 2018 | Autor: Mgr. Tina Mrázková

Soutěžte s Kraji pro bezpečný internet!


Projekt Kraje pro bezpečný internet jako každým rokem pořádá pro žáky a studenty základních a středních škol soutěžní kvíz, ve kterém lze vyhrát hodnotné ceny. celý text

ostatní | 15. 6. 2018 | Autor: Mgr. Tina Mrázková

Česko-polská spolupráce na projektu „Bezpečné kolo“

Města Český Těšín a Cieszyn realizují prostřednictvím Městské policie v Českém Těšíně a Strażi Miejskiej v Cieszynie projekt pod názvem „Bezpečné kolo“. celý text

ostatní | 2. 5. 2018 | Autor: Mgr. Tina Mrázková
Ceny

Dokumentace k projektům nominovaným do Soutěže o Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni za rok 2017

Ceny za nejlepší projekty své majitele už samozřejmě mají. Vzhledem k tomu, že nominace jsou velmi cenným zdrojem informací dovolujeme si je v této souvislosti publikovat na našem webu. celý text

ostatní | 30. 11. 2017 | Autor: Mgr. Roman Ventura
Společná fotografie všech oceněných

Známe nejlepší projekty prevence kriminality

Soutěž o Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni za rok 2017 na téma „Nové hrozby a nové přístupy v oblasti prevence kriminality (kriminalita ve virtuálním prostředí, ochrana měkkých cílů, stárnutí populace a další)“ má své vítěze. celý text

ostatní | 26. 9. 2017 | Autor: Mgr. Roman Ventura

Stránky projektu „No More Ransom“ jsou nově dostupné v češtině

Národní centrála proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování, která má ve své gesci potírání kybernetické kriminality, se zapojila do projektu „No More Ransom“. celý text

ostatní | 31. 7. 2017 | Autor: Mgr. Roman Ventura

Startuje nová celoevropská kampaň proti zneužívání dětí online - #SayNo!

Evropský policejní úřad Europol spustil v pondělí 19. června 2017 kampaň s názvem #SayNo!(#ŘEKNI NE!) varující před znepokojivým rychlým nárůstem počtu případů sexuálního nátlaku a vydírání dětí v online prostředí. celý text

Tiskové zprávy, Projekty | 21. 6. 2017 | Autor: Mgr. Roman Ventura

Projekty realizované Policií ČR

Tyto projekty byly do soutěže nominovány Policejním prezidiem ČR. celý text

Projekty | 27. 1. 2017 | Autor: Mgr. Roman Ventura

Další projekty nominované do soutěže o "Nejlepší preventivní projekt na místní úrovni" v roce 2016.

Tyto projekty byly do soutěže nominované samosprávnými úřady. celý text

Projekty | 27. 1. 2017 | Autor: Mgr. Roman Ventura

Projekt Bezpečnější Ostrava

Tento projekt získal 3. příčku v soutěži o "Nejlepší preventivní projekt na místní úrovni" v roce 2016. celý text

Projekty | 27. 1. 2017 | Autor: Mgr. Roman Ventura

Projekt Bezpečné město - Kolín

Tento projekt obsadil 2. místo v soutěži o "Nejlepší preventivní projekt na místní úrovni" v roce 2016. celý text

Projekty | 27. 1. 2017 | Autor: Mgr. Roman Ventura

Projekt Bezpečná lokalita - Bezpečné bydlení a Domovnická akademie

Tento projekt se stal vítězem soutěže o "Nejlepší preventivní projekt na místní úrovni" v roce 2016. celý text

Projekty, ostatní | 27. 1. 2017 | Autor: Mgr. Roman Ventura