Přímé odkazy

Mapy budoucnoti

 

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Počítadlo

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zprávy

Předpovědi kriminality v mapách budoucnosti!?

Odbor prevence kriminality MV realizuje od 1. června 2014 projekt Mapy budoucnosti (reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00041), financovaný z prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Společně s mezinárodní spoluprací bude hrát významnou roli v predikci kriminality. Podrobnosti o projektu najdete zde celý text

Projekty | 16. 7. 2014 | Autor: Správce Webu

Mapy rizikových faktorů v České republice za rok 2013

Tak jako minulý rok zpracoval odbor prevence kriminality data za předcházející rok, týkající se počtu nahlášených trestných činů, počtu nezaměstnaných a vyplacených sociálních dávek, které odrážejí míru chudoby (závisí na výši příjmů). Údaje jsou analyzovány na úrovni kraj – okres. Data jsou vložena do map, kde znázorňují zatíženost krajů a okresů jednotlivými jevy. Kumulace více jevů pak charakterizuje míru rizikovosti – tendence ke zhoršování situace v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku a mohou sloužit i pro predikci výskytu řady kriminálně rizikových jevů. Vítáme, když odpovědní pracovníci využívají těchto podkladů pro zamyšlení nad tím, jakým způsobem mohou obce, města i kraje přispět ke zlepšení zjištěného stavu a zároveň si obdobným způsobem zpracovávají podrobné statistiky a data za svůj region či město. celý text

ostatní | 7. 7. 2014 | Autor: Správce Webu

Mapy projektu Asistent prevence kriminality

Projekt Asistent prevence kriminality je v roce 2013 podporován ze dvou zdrojů. Prvním je státní rozpočet, kapitola Ministerstvo vnitra, státní účelová dotace v rámci Programu prevence kriminality a druhým zdrojem je Evropský sociální fond, Operační program lidské zdroje a zaměstnanost. Mapa ukazuje, ve kterých městech a obcích České republiky je projekt APK realizován a z jakých zdrojů je dotován (zelené a červené body). celý text

Projekty | 26. 11. 2013 | Autor: Správce Webu

Mapa rizikovosti v České republice za rok 2012

Odbor prevence kriminality vždy na počátku roku zpracovává data za předcházející rok týkající se počtu nahlášených trestných činů, počtu nezaměstnaných a vyplacených sociálních dávek, které odrážejí míru chudoby (závisí na výši příjmů). Údaje jsou analyzovány na úrovni kraj - okres -obec s rozšířenou působností.
Tato data jsou pak vkládána do map, kde velmi dobře znázorňují zatíženost krajů, okresů a obcí s rozšířenou působností jednotlivými jevy. celý text

Sociální prevence | 19. 4. 2013 | Autor:

Mapa kriminality v Česku

Od prosince 2012 je na internetu přístupná Mapa kriminality. Web, jehož autorem a provozovatelem je Otevřená společnost, o.p.s., zobrazuje dostupné statistiky o zjištěné trestné činnosti na interaktivním mapovém podkladu. Základním ukazatelem je index kriminality – počet spáchaných trestných činů za zvolené časové období na daném území, přepočtený na 10 tisíc obyvatel. celý text

ostatní | 28. 3. 2013 | Autor: Správce Webu