Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zprávy

Bezpečný provoz sportovišť

Druhé rozšířené vydání příručky, která podporuje zajištění bezpečného provozu výše uvedených veřejných zařízení, vydalo Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. pro Kabinet pro standardizaci, o. p. s.V rámci plnění úkolu Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. celý text

Odborné texty | 21. 3. 2017 | Autor: Mgr. Roman Ventura

Povinnosti chodců mít retroreflexní prvky za snížené viditelnosti

Zákonem č. 48/2016 Sb. byl s účinností od 20. února 2016 novelizován § 53 odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu. Mimo jiné ukládá chodcům povinnost mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu za snížené viditelnosti. Sníženou viditelností je podle § 2 písm. ff) zákona o silničním provozu definována situace, kdy účastníci provozu na pozemních komunikacích dostatečně zřetelně nerozeznají jiná vozidla, osoby, zvířata nebo předměty na pozemní komunikaci, například od soumraku do svítání, za mlhy, sněžení, hustého deště nebo v tunelu. celý text

Situační prevence | 9. 3. 2016 | Autor: Správce Webu

Středočeský kraj se zaměřuje na rizika virtuální komunikace

Rada Středočeského kraje na zasedání 16. února 2015 schválila Krajský program prevence kriminality 2015 s částkou, o kterou kraj požádá v rámci dotačního Programu prevence kriminality pro rok 2015 Ministerstvo vnitra. Stejně jako vloni budou některé projekty zaměřeny na možná rizika virtuální komunikace. celý text

Sociální prevence | 17. 2. 2015 | Autor:

Jak si užít a přežít jízdu na kole?

Jakmile usednete na kolo a vyjedete na silnici, stáváte se účastníky silničního provozu a je jedno, jestli vyrážíte na sedmdesátikilometrovou sportovní vyjížďku nebo pro rohlíky do vedlejší vesnice. Na co byste neměli zapomínat, abyste bezpečně dojeli vy i ostatní účastníci provozu? Odpovídá odborník z oddělení BESIP ministerstva dopravy Ing. Karel Pánek. celý text

Sociální prevence | 16. 5. 2014 | Autor: Správce Webu

Dopravní výchova v České republice nově

V oblasti nehodovosti dětí a mládeže se Česká republika tradičně řadí mezi evropské státy s příznivými výsledky. Není to náhoda, jedná se o výsledek více než čtyřicetileté činnosti. To s sebou ovšem nese i riziko v podobě možného postupného zastarávání programu. V loňském roce proto Ministerstvo dopravy jako hlavní garant dopravní výchovy rozhodlo, že dopravní výchova bude koncipována jako navzájem provázaný vzdělávací systém zaměřený na děti předškolních zařízení, základních a středních škol. Díky úzké spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy bylo také dosaženo dohody, že se dopravní výchova stane nedílnou součástí tzv. rámcového vzdělávacího programu. Tato změna je významná - od letošního školního roku se všechny děti budou s problematikou bezpečnosti silničního provozu seznamovat v potřebném rozsahu a na patřičné úrovni. celý text

Sociální prevence | 24. 1. 2014 | Autor: Správce Webu

Pravidla silničního provozu pro cizince

Česká republika je pro automobilovou dopravu významnou tranzitní zemí. S tím ovšem souvisí i to, že řidiči s cizí státní příslušností zaviní ročně na našem území několik tisíc nehod, při nichž několik desítek osob zemře, více než tisícovka účastníků silničního provozu je pak zraněna. celý text

Sociální prevence | 24. 1. 2014 | Autor: Správce Webu

Jak nespadnout do pasti

Občanské sdružení spotřebitelů TEST vydalo v současné době brožuru, která varuje před riziky prodejních předváděcích akcích, před agresí dealerů, nekalými obchodními praktikami a neuvážlivým podepisováním kupních a úvěrových smluv aj. Každý, kdo dokáže dodržovat následující zásady chování, má velkou šanci, že nerozmnoží řady seniorů (a nejenom jich) poškozených nekalými obchodními praktikami. celý text

náš tip | 7. 11. 2013 | Autor:

Nebezpečí úrazů cyklistů v silničním provozu

Podle policejních statistik jsou cyklisté (spolu s chodci a motocyklisty) nejzranitelnější kategorií účastníků silničního provozu. Jízdu na kole ovládá kdekdo a málokdo si uvědomuje, že v okamžiku, kdy vyjede na silnici, se stává plnohodnotným účastníkem silničního provozu. celý text

Situační prevence | 9. 5. 2013 | Autor:

Bezpečnost na zamrzlých hladinách

Zásady bezpečného pohybu na přírodním ledu - rady záchranářů hasičského sboru. celý text

Sociální prevence | 28. 3. 2013 | Autor: Správce Webu

Děti a online rizika

Sdružení Linka bezpečí vydalo novou publikaci s problematikou bezpečí na internetu. Cílem této publikace je předat čtenářům nejen obecné informace, či odborné závěry, ale seznámit je také s příklady z praxe a přinést inspiraci pro výchovné či vzdělávací působení. celý text

Sociální prevence | 28. 3. 2013 | Autor: Správce Webu

Pravidla lyžařského provozu

Stejně jako v jiných ročních obdobích i v zimě mají úrazy svá specifika. Na rozdíl od jarních a letních jsou více závislé na počasí a vznikají zejména při pohybových aktivitách. Pokud jezdíte rádi na hory a patříte k příznivcům sjezdového lyžování a snowboardingu, měli byste vědět, že na sjezdovkách podobně jako např. v silničním provozu platí určitá pravidla, která by měl znát každý lyžař. celý text

Sociální prevence | 28. 3. 2013 | Autor: Správce Webu