Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Praktické tipy pro využití fotopastí v prevenci kriminality

Typ: Situační prevence
Fotopast je v prevenci kriminality poměrně nová věc. Použití fotopastí v rámci prevence kriminality vzbuzuje u veřejnosti značná očekávání. Proto je důležité si uvědomit, že se jedná o zařízení s poměrně úzce specifickým využitím, které klade zároveň vysoké nároky na správnou instalaci i na obsluhu a svým rozsahem použití nemůže v prevenci kriminality nahrazovat kamerový systém. Současně je nutné připočíst, že provoz fotopastí pro regulaci kriminality považuje ÚOOÚ za zpracování osobních údajů, a proto klade na jejich provoz podobné nároky jako například na kamerové systémy.

V praxi může být použití fotopastí vhodné při řešení problematik, které jsou opakované, v lokalitách s minimem pohybu osob. Ideální je stav, jestliže samotný pohyb ve sledovaném prostoru s vysokou pravděpodobností předchází samotnému protiprávnímu jednání (např. pohyb v prostorách se zákazem vstupu, za oplocením, na střeše apod.) Naopak jsou pro užití nevhodná místa s velkým pohybem osob (parkoviště, veřejná prostranství apod.). Zde je fotopast často aktivována zbytečně a dochází k monitorování nezúčastněných osob, zbytečnému shromažďování osobních údajů a nárůstu nákladů na provoz zařízení.

 

Výběr druhu přístroje

V současné době (2013) jsou na trhu různá zařízení určená především pro sledování pohybu zvěře. Pro využití monitoringu míst ohrožených kriminalitou jsou vhodná zařízení, jejichž noční snímkování je přisvíceno pouze neviditelným IR zářením. Současně je účelné, aby zařízení byla schopná pořizovat videozáznam a uměla odesílat snímky e-mailem nebo na telefon. Rovněž je důležité, aby zařízení byla uzamykatelná, polohovatelná a aby bylo možné je zabezpečit heslem. Tato kritéria dobře splňují například typy Accorn 6210 a UM565. Obě fotopasti jsou dostupné na trhu.

 

Režimy snímání fotopasti

Fotopast může pracovat v různých režimech. Režim online umožňuje, aby zařízení okamžitě po pořízení fotografie odeslalo komprimovaný snímek do mobilního telefonu formou MMS, nebo obrázek odeslalo do emailu pomocí GPRS. Podle dosavadních zkušeností je přenos GPRS levnější a i ten lze kombinovat s upozorněním na telefon nastavením emailového filtru, který zajistí odeslání upozorňující SMS na nový email. Ten pak může např. operační pracovník městské policie vyhodnotit a vyslat hlídku. Tento režim provozu fotopastí je vhodný v lokalitách s vysokou prioritou sledovanosti a malého pohybu osob. Např. opuštěná místa, střechy, místa se zákazem vstupu apod. Je-li v místě častější pohyb nezúčastněných osob (např. garáže) je tento režim nevhodný, protože častým spouštěním fotopasti a odesílám fotografií dochází k rychlejšímu vyčerpání zdroje a zbytečnému rozptylování pozornosti operačního pracovníka. Velkou výhodou tohoto režimu je, že může být včas zaznamenán pokus o krádež přístroje.  

Naproti tomu režim offline pouze zaznamenává fotografie a ukládá je na SD kartu a záznamy je možné zobrazovat až po přenesení dat do počítače. V praxi je tento režim např. využitelný při sledování situace u skládek nelegálního odpadu, kdy v případě nového návozu na černou skládku, přijede pracovník k fotopasti a data z SD karty přenese např. do notebooku a na místě zkontroluje. Výhodou offline režimu je, že odpadají náklady na přenos dat, nevýhodou je vyšší riziko krádeže nebo zničení přístroje. Proto by zařízení v tomto režimu mělo být dobře ukryto a zabezpečeno. V nastavení obou typů přístrojů je rovněž umožněno pracovní dobu fotopasti časově omezit. To je užitečné v lokalitách s různým denním pohybem osob, návštěvníků a zaměstnanců a rizikovým časem po zavírací době. Například fotopast, která je instalována v průchozím prostoru hřbitova je nutné takto nastavit, protože denní pohyb v tomto prostoru může být značný, ale naopak noční pohyb zde je již oprávněně podezřelý.

 

Skrytá a zjevná instalace přístroje

Fotopast může být instalována ve skrytém režimu, tzn. příchozí si není vědom její přítomnosti a záznamy z přístroje pak slouží k odhalení a usvědčení pachatele. Nebo může být fotopast umístěna naopak viditelně a její hlavní úloha bude od trestné činnosti odradit. Viditelně umístěnou fotopast, nejlépe na obtížně dostupném místě je vhodné doplnit upozorněním, že je prostor je monitorován. Zařízení zde později může být nahrazeno i maketou fotopasti či kamery. Viditelně umístěná fotopast klade logicky opět zvýšené nároky na její zabezpečení. Oba tyto režimy mají s ohledem na různé problematiky svá místa v prevenci kriminality.

 

Zabezpečení fotopasti

Zabezpečit fotopast proti odcizení je povinností již v kontextu povinnosti zabezpečovat shromažďované osobní údaje. Oba uvedené typy přístrojů je sice možné zabezpečit heslem, nejsou tím ale zabezpečená data na SD kartě. Zaheslovanou fotopast není možné dále použít, ale libovolně lze vyjmout SD kartu a zobrazovat z ní data!  Ochrana fotopasti je závislá na režimu jejího nasazení. Zjevný režim instalace nebo offline režim pochopitelně vyžaduje vyšší nároky na zabezpečení.

Obecně k vyššímu zabezpečení fotopasti přispívá:

  • Online režim
  • Skrytá instalace
  • Obtížná dostupnost místa
  • Sledování přístroje jiným systémem např. jinou fotopastí nebo kamerou
  • Uzamčení
  • Umístění do ochranné skříňky
  • Zaheslování

Nežádoucí zájem o krádež nebo zničení přístroje může vzbudit i samotná instalace a obsluha např. strážníky v uniformách a ve služebním vozidle. Podobně je nevhodné ponechat viditelně umístěnou fotopast v režimu offline a informovat v tisku veřejnost o tom, že městská policie zařízení instalovala v konkrétní lokalitě XY.

Při instalaci fotopasti může snadno nastat problém s výběrem vhodného stanoviště pro umístění. Nedostatek stromů, sloupů lze v případě skryté instalace nahradit prostým zamaskováním přístroje v trávě, hromadě hlíny, návozu apod. Protože zde ale vzniká nemožnost zařízení k něčemu zamknout, je možné do terénu zapustit dostatečně dlouhý zemní vrut  a ten pak použít jako kotvu zámku. V případě náhodného objevení je pak menší riziko, že dotyčný fotopast jednoduše sebere a ihned odnese.

 

Časování snímků

Fotopast umožňuje nastavit různé způsoby pořizování záznamů a vždy je nutné si uvědomit, jakou problematiku má zařízení řešit a podle toho zvolit nastavení. Má li zařízení upozornit pouze na něčí přítomnost, pak postačí pořizovat 1 fotografii za minutu. Je li však důležité, aby bylo dokumentováno něčí protiprávní jednání, pak je častější snímkování podmínkou, popř. pořizování videozáznamu. Je nutné si však uvědomit, že fotopast bude uvádět do činnosti i pohyb zvěře, větví ve větru, její kontrola apod.

 

Dosah fotopasti

Dosah fotopasti tzn. detekce pohybu a následný záznam snímku je výrobcem udávána 15 až 20 metrů. V praxi je tato vzdálenost ovlivněna správným nasměrováním přístroje, překážkami apod. Nelze spoléhat na to, že fotopast vždy zaznamená každý pohyb v tomto rozsahu. Je třeba počítat i s tím, že z různých důvodů fotopast nemusí pohyb vůbec zaregistrovat.     

 

Noční snímkování

Obě fotopasti jsou schopny pořizovat snímky i v noci díky neviditelnému IR přísvitu. Tato funkce je velmi užitečná v online režimu, kdy např. operační pracovník okamžitě vyhodnotí, zda fotopast uvedlo do činnosti zvíře, nebo člověk. Může být ale velmi obtížné z nočních snímků zpětně identifikovat pachatele. Noční snímkování postrádá barvy a detaily obličeje mohou být zcela nezřetelné. Pokud pachatel použije např. baterku, on sám bude podexponován.

 

Polohování přístroje

Nesprávné nasměrování přístroje  způsobuje omezení jeho funkčnosti.   K přístroji je možné dokoupit polohovací kloub, který je možné přišroubovat k podkladu a na něm fotopast natočit. Přesto je často náročné fotopast  správně napolohovat, šroubování do stromů je nevhodné, do tvrdých podkladů nemožné.

 

Informuje: strážník městské policie Liberec, Lukáš Poruba, manažér prevence kriminality, tel.. 488 578 106, e-mail: poruba.lukas@mp.liberec.cz

 

 

 


Vytvořeno: 20. 8. 2013
Poslední aktualizace: 30. 10. 2017 23:10
Autor: Správce Webu