Přímé odkazy

Mapy budoucnoti

 

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Počítadlo

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zprávy

Senior akademie Brno

Brněnská Senior akademie v evropském toolboxu


Evropská síť prevence kriminality (EUCPN) vydala dokument obsahující doporučení a příklady dobré praxe v oblasti prevence kriminality páchané na seniorech.

celý text

ostatní | 14. 6. 2018 | Autor: Mgr. Tina Mrázková

Novinky týkající se problémového a patologického hráčství

Rozšířenost různých forem hazardu je v Česku velmi vysoká a výsledky nedávno provedených studií jsou znepokojující. První výběrové šetření na reprezentativním vzorku dospělé populace, v němž se zjišťoval výskyt rizikového a problémového hráčství, bylo v ČR provedeno v roce 2012 Národním monitorovacím střediskem pro drogy a drogové závislosti. Výsledky několika šetření ukázaly, že prevalence rizikového hráčství je v České republice ve srovnání s jinými zeměmi vyšší. celý text

Výzkum | 23. 1. 2015 | Autor:

Úvod do problematiky extremismu - Příručka pro pedagogy

Občanské sdružení Imperativ,o.s. se v souvislosti s primární specifickou prevencí kriminality zabývá rovněž publikační činnosti. celý text

Odborné texty | 5. 3. 2014 | Autor: Správce Webu

Česká studie v knize Evoluce policejní praxe

V roce 2013 vyšla v nakladatelství CRC Press publikace The Evolution of Policing: Worldwide Innovations and Insights, M. Guzman, A. M. Das, D. K. Das (eds.) Přináší vybrané příspěvky z konference Mezinárodního policejního výkonného sympozia, konané v loňském roce v maďarské Budapešti. Zahrnuje také studii českých autorů v sekci Vývoj a posun v přístupu ke community policing (CP). celý text

Odborné texty | 28. 1. 2014 | Autor: Správce Webu

Zákon o obětech trestných činů

Zákon o obětech trestných činů a o změně některých dalších zákonů (zákon o obětech trestných činů) z.č. 45/2013 Sb., především vymezuje obsah pojmu oběť trestného činu. Za oběť je zde považována každá fyzická osoba (nikoliv tedy právnická), které bylo nebo mělo být trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma nebo na jejíž úkor se pachatel trestným činem obohatil. Pokud trestný čin zapříčinil smrt oběti, pokládá se za oběť též její příbuzný v přímém pokolení, sourozenec, osvojenec, osvojitel, manžel, partner nebo druh. celý text

Odborné texty | 14. 6. 2013 | Autor:

Analýza kriminality v 60 krocích

Otevřená společnost, o.p.s. vydäla publikaci Analýza kriminality v 60 krocích. Tento manuál původně vznikl na objednávku britského ministerstva vnitra, ale velice rychle se stal užitečnou pomůckou v činnosti policejních sborů v řadě zemí po celém světě. Nyní se s ním mají možnost seznámit i policisté v Česku. Může se hodit nejen jim, ale i dalším odborníkům, kteří se ve své práci setkávají s kriminalitou a její prevencí. celý text

Tiskoviny | 18. 4. 2013 | Autor: Správce Webu