Přímé odkazy

Mapy budoucnoti

 

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Počítadlo

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Nová mobilní služebna Městské policie Havířov

Typ: ostatní

Ve středu 28. listopadu byla oficiálně slavnostně předána nová mobilní služebna Městské policie Havířov, která byla dokončena v minulých dnech.

 

Na základě výborných zkušeností s mobilní služebnou, která byla pořízena již v roce 2009, vedení MP Havířov předložilo městu v roce 2016 návrh na rozšíření svého technického vybavení o novou mobilní služebnu. Uvažovalo se, že tato by již nebyla realizována jako přestavěný obytný přívěs, ale řešena přímou nástavbou na vozidlo, s nejmodernějším technologickým a komunikačním vybavením.

 

V květnu 2017 byl vyhlášen dotační investiční program odboru programového financování MV ČR „Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací na léta 2017 až 2019“, který umožňoval podání žádosti o dotaci obcím, ve kterých jsou umístěna zařízení Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR. Byla to reakce na migrační situaci na základě Usnesení vlády, v návaznosti na závěry Evropské rady z června 2015.  Jelikož město Havířov na svém území zařízení SUZ má již od roku 1996, byla podána žádost o dotaci také na pořízení nové mobilní služebny.

 

Podaná žádost byla v říjnu 2017 schválena ve výši 2,5 mil. korun a následná realizace projektu byla vzhledem k realizačním možnostem rozdělena na dvě části:

 

Dodání obytného vozu
realizace:                   06/2018
dodavatel:                  HYKRO s.r.o.
cena:                          1 338 610,- Kč

Přestavba vozu na mobilní služebnu

realizace:                   08 – 10/2018
dodavatel:                  A.I.Company, s.r.o.
subdodavatel:             HAGEMANN, a.s.
cena:                          2 056 157,- Kč

 

Vzhledem k navýšení konečné ceny, která předběžně vycházela z informací ostatních městských policií, které v posledních třech letech takovéto služebny pořizovaly, bylo třeba část nákladů dofinancovat z vlastních prostředků města Havířova.

Ministerstvo vnitra ČR                                           2 500 000,- Kč
odbor bezpečnostní politiky
a prevence kriminality

„Fond pro zvýšení bezpečnosti                               750 000,- Kč
a ochrany osob a majetku a upevnění
veřejného pořádku ve městě Havířově“

Statutární město Havířov                                       144 767,- Kč
z výdajové položky MP Havířov

CELKEM:                                                                3 394 767,- Kč

 

Technické parametry vozu

Obytný vůz tovární značky Carado Capron T 448

na podvozku FIAT

Objem 2,3 D

Hmotnost do 3,5 t    (je možné řídit s ŘP skup. B)

Délka vozu:    7,5 m

Výška: 3 m

Šířka:   2,3 m

 

Speciální vybavení

 • hlavní kamera s rotátorem otočným o 360°, včetně termokamery
 • kolem obvodu vozidla jsou umístěny 4 kamery hlídající bezprostřední okolí vozidla
 • spolu s hlavní otočnou kamerou jsou tyto kamery napojeny na hybridní záznamové zařízení – 8kanálové DVR s kapacitou 4TB pro nepřetržitý provoz,
  doba záznamu se předpokládá 14 dnů
 • pneumatický teleskopický stožár pro výsuv hlavní kamery je možné vysunout do výšky max. 2 m nad vozidlo, provoz kamery je možný v jakékoliv výšce
 • vybaveno modemem 4G pro vzdálený přístup
  a možným ovládáním kamery z dispečerského pracoviště MKDS
 • zřízeno samostatné pracoviště pro krizové řízení až pro 6 osob s výsuvným monitorem
 • na plášť vozu je vyvedeno připojení k externímu internetu pro přenos zabezpečených dat z MKDS
 • 2 externí elektrocentrály, sloužící k napájení kamerového systému a klimatizace
 • možnost připojení na veřejnou síť – zároveň dochází k nabíjení akumulátorů  
 • provoz pomocí akumulátorů je možný cca 6 hodin
 • panoramatický parkovací systém a couvací kamera ve zpětném zrcátku
 • vnější osvětlení vozidla ze všech stran
 • výstražné zvukové a světelné zařízení modré barvy
 • elektropneumatická stabilizace (elektrické nožky a vzduchové měchy s možností
  zvýšení tuhosti dohuštěním zabudovaným kompresorem)
 • vysílací stanice vyvedená na pracoviště operátora a k místu řidiče
 • pro nepřetržitou službu strážníků je vozidlo vybaveno kompletním sociálním zařízením, včetně nezávislého topení a klimatizace

 

Hlavním cílem realizace tohoto projektu je zlepšení veřejného pořádku a zvýšení ochrany bezpečnosti osob a majetku. Umístění mobilní služebny bude prováděno na základě vyhodnocení veřejného pořádku na území města Havířova s přihlédnutím k požadavkům občanů a jednotlivých oddělení PČR.

 

Pořízením mobilní služebny vzniklo další operativní „detašované pracoviště" městské policie,

které bude působit ve vytipovaných lokalitách preventivně a zároveň vytvoří administrativní,

sociální a technické zázemí pro strážníky pro několik typů využití:

- dohled nad veřejným pořádkem v lokalitách s vyšší migrací osob a předpokládaného

   protiprávního jednání

- sledování vývoje v oblasti migrace a jeho vliv na kriminalitu páchanou cizinci a na cizincích

- v době krizového stavu jako zázemí pro krizový štáb přímo v místě události

- informační mobilní centrum pro občany a návštěvníky města

 

Mobilní služebna Městské policie Havířov


Vytvořeno: 30. 11. 2018
Poslední aktualizace: 30. 11. 2018 14:55
Autor: Mgr. Tina Mrázková