Přímé odkazy

Mapy budoucnoti

 

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Počítadlo

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zprávy

první
ze 3
další poslední

Resocializační program Moravskoslezského kraje 2016

Lidem, kteří měli konflikt se zákonem a byli potrestáni za své protiprávní jednání, pomáhal vloni Moravskoslezský kraj najít cestu zpátky do života bez kriminality. Resocializačnímu programu MSK 2016, na který získal 310tisícovou dotaci Ministerstva vnitra, dostalo 30 pachatelů trestných činů šanci na život bez recidivy. O peníze kraj proto ministerstvo požádá znovu, aby v prevenci kriminality mohl pokračovat i letos.
celý text

Novinky | 22. 2. 2017 | Autor: Mgr. Roman Ventura

Suchej únor – měsíc nezávislosti

V únoru proběhne již pátý ročník úspěšné kampaně na podporu mužského zdraví – Suchej únor. Pravidla jsou jednoduchá. Celý únor ani kapku. Akce je primárně určena pro muže. 26 % českých mužů hrozí závislost na alkoholu. Nadměrná konzumace alkoholu totiž patří k jednomu z největších rizik ohrožujících kvalitu jejich života. Zapojit se ovšem mohou i ženy.
celý text

Novinky | 30. 1. 2017 | Autor: Mgr. Roman Ventura

První absolventi Domovnické akademie v Brně

Domovnické minimum se už osvědčilo v praxi, kurz pro správce domů má první spokojené absolventy. Vítané know-how pro majitele budov, členy společenství vlastníků i správce soukromých či veřejných objektů přinesl téměř čtyřměsíční cyklus přednášek Domovnického preventivního minima.
celý text

Projekty | 16. 12. 2016 | Autor: Mgr. Roman Ventura

Konference BEZPEČNÝ EVENT 2016

Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality zaštítil první ročník konference o ochraně měkkých cílů – kulturních, sportovních a společenských akcí. Záštitu poskytli také policejní prezident a předseda Svazu měst a obcí. Konferenci pořádala společnost Doverville, odborným garantem byla Asociace technických bezpečnostních služeb. Zúčastnilo se jí na 90 zástupů měst a obcí, městských a obecních policií, ředitelů domů kultury, zástupců produkčních agentur, neziskových organizací, organizátorů festivalů, pracovníků MV a HZS, Policie ČR i zástupců bezpečnostních agentur. celý text

Novinky | 15. 12. 2016 | Autor: Mgr. Roman Ventura

Soutěž o „Nejlepší preventivní projekt na místní úrovni“

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlásilo prostřednictvím odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality, jak se již stalo v posledních letech tradicí, soutěž o „Nejlepší preventivní projekt na místní úrovni“. Cílem této soutěže je ocenit nejlepší preventivní projekty a jejich realizátory za určité období a podpořit tak výměnu zkušeností a dobré praxe. Tématem letošního ročníku, který završí období předchozí Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015, je „Bezpečné město – naše společná věc“. celý text

Projekty | 14. 9. 2016 | Autor: Mgr. Roman Ventura

Nové preventivní tiskoviny

Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality vydal v posledních dnech dvě brožury. Jednou z nich je Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020. Jedná se o zásadní dokument, který v daném období určuje činnost všech subjektů působících v oblasti prevence kriminality. Strategie uplatňuje proaktivní, koordinovaný, mulitidisciplinární přístup při řešení problémů. Druhá publikace s názvem PrevTour, která mapuje prevenci kriminality v praxi, obsahuje cyklus reportáží o úspěšných preventivních programech v České republice. celý text

Novinky | 16. 6. 2016 | Autor: Mgr. Roman Ventura

Česká republika je příkladem v protidrogové politice

Česká republika se účastní zvláštního Valného shromáždění na nejvyšší úrovni (dále jen UNGASS), které právě probíhá v New Yorku. Toto mimořádné zasedání OSN je věnováno protidrogové politice a mělo by v této oblasti přinést nový směr. Česká republika je dlouhodobě považována rozvinutými zeměmi za „role model“ – tedy za příklad v protidrogové politice relativně vyvážené, ekonomicky úsporné a co do zdravotní a bezpečnostní situace úspěšné země.
celý text

Sociální prevence | 28. 4. 2016 | Autor: Mgr. Roman Ventura

Sebezkušenostní výcvik KVP IV

Ředitelka z.s. Život bez závislostí informuje, že právě probíhá přijímání přihlášek k výběrovému řízení pro přijetí do skupiny Sebezkušenostního výcviku ve vedení tříd a skupin osobnostního rozvoje KVP IV. Samotný výcvik bude zahájen 19. října 2016. Pokud Vás výcvik zajímá, je nutno napsat žádost o termín k pohovoru (e-mail.: h.vrbkova@seznam.cz nebo na tel. 602 255 508), kde se osobně doptáte na vše, co vás bude zajímat, a naopak zástupce týmu KVP se bude zajímat o Vás.
celý text

náš tip | 21. 4. 2016 | Autor: Mgr. Roman Ventura

Činy oceněné Zlatým záchranářským křížem

Dne 7. dubna převzali vítězové soutěže o Zlatý záchranářský kříž na pražském hradě z rukou prezidenta republiky ocenění za výjimečné zásahy hasičů, zdravotníků, vojáků, policistů a dalších složek integrovaného záchranného systému, dobrovolníků i profesionálů, dále neziskových organizací působících v oblasti záchranářství i za obětavé činy první pomoci laiků. Soutěž má podpořit význam záchranářské profese i stavovskou čest záchranářů všech oborů.
celý text

Novinky | 13. 4. 2016 | Autor: Mgr. Roman Ventura

Forenzní identifikační značení na Ceně MOSTY

V Českých Budějovicích se dne 24. 3. 2016 konalo slavnostní udílení cen 13. ročníku soutěže MOSTY 2015, kterou pořádá Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky. Ve IV. kategorii soutěže tzv. zvláštní ceně, byli nominováni i strážníci Městské policie Ostrava Bc. Jaromír Kolářík a Bc. Jana Koběrská, za rozšíření forenzního identifikačního značení syntetickou DNA o značení kompenzačních pomůcek. celý text

Novinky | 1. 4. 2016 | Autor: Správce Webu

Workshop Bezpečnostní audit ve městech

Ve čtvrtek dne 25. února 2016 se v prostorách Vyšší a střední policejní školy v Praze uskutečnil workshop „Bezpečnostní audit ve městech“. Organizoval ho odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra (OBPPK) ve spolupráci s Transparency International a Evropským fórem bezpečnosti ve městech (European Forum for Urban Security, EFUS). EFUS je nevládní nezisková organizace sdružující téměř 300 místních samospráv z 25 zemí.
celý text

Situační prevence | 26. 2. 2016 | Autor: Správce Webu

Seminář o prevenci kriminality v Parlamentu ČR

4. února 2016 se v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky konal odborný seminář o prevenci kriminality. Pořádal ho předseda výboru pro bezpečnost poslanec Ing. Roman Váňa ve spolupráci s Ministerstvem vnitra. MV reprezentoval Mgr. David Chovanec, ředitel odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV (OBPPK) a JUDr. Michal Barbořík, vedoucí oddělení preventivních programů, dobrovolnické služby a lidských práv OBPPK. Ten na něm představil Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020. Jedná se o zásadní dokument, který bude v daném období určovat činnost všech subjektů působících v oblasti prevence kriminality.
celý text

Novinky | 11. 2. 2016 | Autor: Správce Webu

Pracovní setkání preventistů v Solenici

Ve dnech 19. – 20. ledna 2016 se v hotelu Zařízení služeb Ministerstva vnitra Solenice konalo pracovní setkání odborníků na problematiku prevence kriminality. Zorganizovalo ho oddělení preventivních programů, dobrovolnické služby a lidských práv odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV, účastníky byli krajští a městští manažeři prevence kriminality, preventisté Krajských ředitelství Policie ČR a další odborníci. celý text

Novinky | 1. 2. 2016 | Autor: Správce Webu

Projekt "Mapy budoucnosti" ukázal, že zločin lze předvídat

V období září 2014 – srpen 2015 realizovalo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s vědecko-výzkumným ústavem ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú. projekt „Mapy budoucnosti – moderní nástroj ke zvýšení efektivity a kvality výkonu veřejné správy v oblasti prevence kriminality založený na analýze a predikci kriminality“. celý text

Projekty | 13. 10. 2015 | Autor: Správce Webu

Forenzní označení se vyplatilo

Před časem si jedna žena bydlící v Opavě – Kateřinkách nechala forenzně označit své jízdní kolo. Součástí značení je také viditelná nálepka upozorňující na to, že je evidováno u Městské policie Opava. To mohlo být příčinou nedokonané krádeže zmíněného kola.
celý text

Situační prevence | 21. 7. 2015 | Autor: Správce Webu

Česko-slovenská policejní spolupráce v oblasti drogové trestné činnosti

V pondělí 19. ledna 2015 se hodin v prostorách Muzea policie České republiky uskutečnila společná tisková konference Národní protidrogové centrály SKPV a Národnej protidrogovej jednotky NAKA. Jejím hlavním tématem byla česko-slovenská policejní spolupráce v oblasti drogové trestné činnosti a zadržení pachatelů v souvislosti s rozsáhlým nelegálním organizovaným mezinárodním obchodem s metamfetaminem.
celý text

Novinky | 21. 1. 2015 | Autor:

Výzkum rizikového chování českých dětí na internetu

Ahoj, potkáme se osobně? 40 % dětí na internetu by souhlasilo

Dosud největší výzkum rizikového chování českých dětí na internetu provedla Univerzita Palackého v Olomouci. Dotazník vyplnilo 28 tisíc dětí. Celkem 40 procent z nich by na výzvu k osobnímu setkání od známého z internetu odpovědělo kladně. Výsledky výzkumu přenesou odborníci z olomoucké univerzity do praxe: využijí je pro další školení dětí a dospělých. Dotazníkové šetření uskutečnilo Centrum prevence rizikové virtuální komunikace UP ve spolupráci s partnery – firmami Seznam.cz a Google. celý text

Tiskové zprávy | 16. 7. 2014 | Autor: Správce Webu
první
ze 3
další poslední