Přímé odkazy

Mapy budoucnoti

 

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Počítadlo

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Národní akční plán prevence domácího násilí na léta 2011-2014

Typ: Vládní materiál
Násilí, k němuž dochází ve společnosti mezi blízkými osobami, je jednou z nejrozšířenějších forem násilí. Z hlediska následků i z pohledu četnosti výskytu patří rovněž v České republice k alarmujícím celospolečenským problémům.
Termín domácí násilí (domestic violence) je užíván hlavně v anglicky psané literatuře a spadá pod něj především ,,násilí mezi partnery – současnými nebo minulými, v sezdaném či nesezdaném soužití." V německy mluvících zemích převažuje spíše termín násilí v rodině a domácnosti (Gewalt in der Familie und naher Umgebung), který zahrnuje ,,široké spektrum rodinných vztahů mezi předky, potomky, sourozenci a manžely současnými nebo minulými, nebo druhem a družkou. Z uvedeného plyne, že existují dva možné přístupy k domácímu násilí jako takovému. Užší pojetí se soustředí především na vztahy partnerské, zpravidla manžel/manželka nebo druh/družka, širší pojetí mimo uvedené zahrnuje také např. týrání dětí rodiči nebo starých nebo nemocných lidí dospělými potomky či členy nebo členkami domácnosti. Předkládaný materiál se kloní k širšímu pojetí domácího násilí a zahrnuje násilí ve všech vztazích mezi blízkými osobami, nejen vztahy manželské či partnerské.
 
Celé znění najdete ZDE

 

 

 


Vytvořeno: 28. 3. 2013
Poslední aktualizace: 5. 11. 2017 23:09
Autor: Správce Webu