Přímé odkazy

Mapy budoucnoti

 

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Počítadlo

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Hodnocení péče o ohrožené dětí

Typ: Vládní materiál
Z hlediska sociálně-právní ochrany dětí jsou za ohrožené děti (zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů) považovány děti ohrožovanénejen svým okolím, ale i samy sebou. Do této skupiny lze zařadit děti s predelikventními a delikventními rysy chování.

Za ohrožené děti jsou pokládány:

  • děti týrané, zneužívané a zanedbávané (ve všech podobách)
  • děti, které se ocitly mimo vlastní rodinu
  • děti cizince bez doprovodu dospělé osoby
  • děti vyžadující zvýšenou pozornost
  • delikventní a predelikventní děti

Za delikventní děti jsou pokládány:

o děti zneužité k páchání trestné činnosti, kdy je dítě k takové činnosti donuceno aktivním nebo pasivním nátlakem (trestná činnost organizovaná dospělou osobou, staršími dětmi - nepřímé pachatelství),

  • děti páchající trestnou činnost pro zajištění základních životních potřeb (dítě na útěku, dítě bez domova, dítě v pozici živitele rodiny),
  • děti páchající trestnou činnost účelově.

Na rozdíl od orgánů činných v trestním řízení je z pohledu orgánů sociálně-právní ochrany dětí v každém z výše uvedených případů dítě pojímáno jako „oběť“, osoba, která vyžaduje spíše pomoc a podporu než trest.

V současné době je ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí podporováno „široké“ pojetí ohroženého dítěte, tzn. snaha o obecné pojetí ohrožení, které by zahrnovalo specifické druhy ohrožení a zároveň by nebylo zcela precizně definováno.

 Za ohrožené jsou tak považovány všechny děti, které se dostaly nebo měly dostat do souvislosti se sociálně-právní ochranou dětí. To znamená děti, u nichž byl detekován jakýkoliv náznak negativních jevů, tedy i ty děti, jejichž potřeby nejsou v plné míře naplňovány.Nejedná se přitom o diskriminační pojetí, ale o snahu předcházet nejasnému vymezení ohroženého dítěte. 

 

Celé znění najdete ZDE


Vytvořeno: 28. 3. 2013
Poslední aktualizace: 5. 11. 2017 23:09
Autor: Správce Webu