Přímé odkazy

Mapy budoucnoti

 

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Počítadlo

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Akční plán prevence kriminality na léta 2016 až 2020

Typ: Vládní materiál
Vláda na své schůzi dne 27. července 2016 schválila usnesením č. 705 Akční plán prevence kriminality na léta 2016 až 2020. Materiál navazuje na aktuální Strategii prevence kriminality a stanovuje konkrétních 77 úkolů, včetně stanovení jednotlivých aktivit k jejich dosažení a odpovědných subjektů. Plnění úkolů bude pravidelně kontrolováno a v případě potřeby může rovněž docházet k jejich aktualizaci, zejména změnám či doplněním reagujícím na aktuální vývoj v oblasti prevence kriminality a zajišťování vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku.

 

Na základě usnesení vlády ČR č. 66 ze dne 25. ledna 2016, o Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 předkládá ministr vnitra k projednání Akční plán prevence kriminality na léta 2016 až 2020, který obsahuje konkrétní úkoly k naplňování cílů této Strategie.

Strategie definuje pro oblast prevence kriminality 5 strategických cílů (hlavních priorit), které jsou dále rozvedeny do specifických cílů, na které Akční plán navazuje 77 konkrétními úkoly, často obsahujícími i několik dílčích aktivit, jimiž má být schválených cílů dosaženo.

Akční plán je rozdělen do kapitol, které odrážejí hlavní priority Strategie, kterými jsou:

 

  1. Systém prevence kriminality v České republice.
  2. Pomoc obětem trestné činnosti, práce s dětmi a mládeží.
  3. Práce s pachateli trestné činnosti.
  4. Komplexní přístup k prevenci kriminality v rizikových lokalitách.
  5. Nové hrozby a přístupy k prevenci kriminality.

     

V souladu se Strategií se úkoly Akčního plánu zaměřují zejména kriminalitu obecnou, tj. kriminalitu, která lidi ohrožuje a obtěžuje nejvíce a často utváří jejich pocit vnímání bezpečnosti ve svém okolí a názor na kriminalitu jako celek a na práci jednotlivých subjektů, které v této oblasti působí. Velký důraz je kladen na práci s daty, jejich sdílení a následnou analýzu pro tvorbu efektivních bezpečnostních a preventivních opatření.

Byť Strategie a Akční plán neřeší celkový přístup k takovým specializovaným problematikám, jako jsou terorismus, extremismus, kybernetická bezpečnost, nelegální migrace apod., tak i přesto je těmto tzv. novým hrozbám věnováno z pohledu prevence kriminality v Akčním plánu několik důležitých úkolů a aktivit k realizaci, ať už jde o situační prevenci a technickou normotvorbu při ochraně měkkých cílů, aktivity zaměřené na prevenci zločinů z nenávisti (hate crime), zvýšená podpora prevenci kyberkriminality, využívání nejnovějších nástrojů a postupů v oblasti prevence kriminality a další.

Realizátory stanovených cílů pak nejsou pouze Ministerstvo vnitra a Policie ČR, ale i další resorty a instituce zastoupené v Republikovém výboru pro prevenci kriminality.

Plnění úkolů Akčního plánu bude pravidelně kontrolováno a v případě potřeby může rovněž docházet k jejich aktualizaci, zejména změnám či doplněním reagujícím na aktuální vývoj v oblasti prevence kriminality a zajišťování vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku. Finanční prostředky na realizaci uložených úkolů jsou zajištěny v rozpočtových kapitolách jednotlivých gestorů, některé úkoly pak předpokládají i přímé zapojení finančních prostředků z fondů EU, příp. dalších prostředků ze zahraničních finančních mechanismů.

Úspěšné naplňování úkolů Akčního plánu by, v souladu se Strategií, mělo přispět k dalšímu snižování výskytu kriminality i kriminogenních faktorů, včetně reakce na aktuální rizika a hrozby, k větší ochraně obětí, efektivnější práci s pachateli, většímu bezpečí v rizikových lokalitách, zvyšování pocitu bezpečí občanů a jejich důvěry v orgány státní správy i samosprávy.

 

Kompletní materiál najdete zde.


Příloha

Vytvořeno: 8. 8. 2016
Poslední aktualizace: 5. 11. 2017 23:09
Autor: Mgr. Roman Ventura