Přímé odkazy

Mapy budoucnoti

 

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Počítadlo

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zprávy

Setkání s manažery a koordinátory prevence kriminality

Na sklonku minulého roku se uskutečnilo „Setkání s manažery prevence kriminality krajů a obcí a s krajskými koordinátory prevence Policie ČR“ v zařízení služeb MV v Kašperských Horách. celý text

ostatní | 21. 1. 2019 | Autor: Mgr. Tina Mrázková

V Sokolově proběhla konference k projektu Asistence prevence kriminality


Dne 8. listopadu 2018 se v Sokolově uskutečnila Konference „10 let poté … projekt Asistent prevence kriminality“. celý text

ostatní | 26. 11. 2018 | Autor: Mgr. Tina Mrázková
Konference dobré praxe 2018

Ministerstvo vnitra uspořádalo Konferenci dobré praxe a ocenilo nejlepší projekty prevence kriminality


13. listopadu 2018 uspořádalo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti Konferenci dobré praxe 2018, na které vystoupili domácí i zahraniční odborníci v oblasti prevence kriminality. celý text

ostatní | 16. 11. 2018 | Autor: Mgr. Tina Mrázková
Bezpečná Plzeň

Plzeň hostila konferenci o bezpečnosti


Bezpečná Plzeň – konference, kterou uspořádal Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně se uskutečnila ve středu 12. září ve Vědeckotechnickém parku na Borech pod záštitou primátora města Plzně Martina Zrzaveckého, jenž setkání odborníků zahájil. celý text

ostatní | 14. 9. 2018 | Autor: Mgr. Tina Mrázková

Konference BEZPEČNÁ ŠKOLA 2018 byla úspěšná


V Praze se konal dne 24. května 2018 již čtvrtý ročník Konference Bezpečná škola. celý text

ostatní | 30. 5. 2018 | Autor: Mgr. Tina Mrázková

Setkání odborníků na romské záležitosti a problematiku menšin

Na konci března 2017 se v zařízení MV v hotelu Šumava v Kašperských Horách konalo pracovní setkání krajských koordinátorů pro romské záležitosti, styčných důstojníků Policie ČR pro menšiny a krajských manažerů prevence kriminality. Uspořádal ho odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV ve spolupráci s Ředitelstvím služby pořádkové policie PP ČR a Úřadem vlády ČR. Cílem setkání bylo jednak navázat na loňské pracovní setkání, které bylo kladně hodnoceno, a rozšířit ho o krajské manažery prevence kriminality, a dále diskutovat o stávajících problémech, které kraje řeší, a prohloubení spolupráce mezi jednotlivými gestory. celý text

Sociální prevence | 19. 4. 2017 | Autor: Mgr. Roman Ventura

Ocenění vítězných projektů národního kola ECPA

Ministerstvo vnitra ocenilo nejlepší projekty národního kola Evropské ceny prevence kriminality.byla Česká republika se soutěže účastní od roku 2005. V úterý 21. února 2017 předal první náměstek ministra vnitra Jiří Nováček slavnostně ceny zástupcům nejlepších preventivních projektů národního kola Evropské ceny prevence kriminality za rok 2016.Tato soutěž každoročně oceňuje nejlepší evropský projekt v oblasti prevence kriminality. Tématem ceny ECPA pro rok 2016 byla prevence trestné činnosti páchané na seniorech. Poprvé od roku 2005,od kterého se ČR soutěže účastní, vyhrál český projekt.
celý text

Projekty, ostatní | 24. 2. 2017 | Autor: Mgr. Roman Ventura

Konference „Nové trendy prevence kriminality v době radikalizace v současné Evropě a VIZE 2020“.

Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra společně s Bezpečnostní sekcí Hospodářské komory ČR a profesním sdružením komor bezpečnostních pracovníků Visegrad V4 Detective´s Cooperation uspořádal 9. února 2017 mezinárodní konferenci na téma „Nové trendy prevence kriminality v době radikalizace v současné Evropě a VIZE 2020“. Cílem setkání více než 50 zástupců z ČR, Maďarska, Polska a Slovenska bylo mj. představení podnětů a dobré praxe efektivních opatření reagujících na aktuální bezpečnostní hrozby a rizika. Účastníci konference se shodli, že mezi prioritami v rámci Visegrádu musí být hledání nových možností, jak by se občané, obce, města i bezpečnostní sektor mohli v rámci prevence kriminality zapojovat do zvyšování bezpečnosti a veřejného pořádku.
celý text

ostatní | 23. 2. 2017 | Autor: Mgr. Roman Ventura

Slavnostní předávání cen soutěže o „Nejlepší preventivní projekt na místní úrovni“

V rámci mezinárodní vědecké konference „20 let prevence kriminality v ČR“, která se v Praze konala začátkem listopadu, proběhlo i slavnostního předávání cen vítězným projektům soutěže „Nejlepší preventivní projekt na místní úrovni“ roku 2016. Tématem letošního ročníku, který završil období předchozí Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015, bylo vyhlášeno „Bezpečné město – naše společná věc“. Do soutěže bylo nominováno 17 projektů. V silné konkurenci zvítězil brněnský projekt, druhé místo obsadilo město Kolín a třetí se umístila Ostrava. celý text

Tiskové zprávy | 15. 11. 2016 | Autor: Mgr. Roman Ventura

Mezinárodní konference „20 let prevence kriminality v ČR“

Ve dnech 3. a 4. listopadu 2016 se na Vysoké a střední policejní škole v Praze-Hrdlořezích konala mezinárodní konference k dvacetiletému výročí systému prevence kriminality v ČR. Pod záštitou ministra vnitra Milana Chovance ji ve spolupráci s VPŠ a SPŠ MV Praha pořádal odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV. O vývoji prevence kriminality v ČR hovořila bývalá ředitelka odboru prevence kriminality Jitka Gjuričová, nynější vedoucí oddělení preventivních programů, dobrovolnické služby a lidských práv odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality Michal Barbořík představil Strategii prevence kriminality v ČR na léta 2016 až 2020. Zahraniční hosté z Polska, Slovenska a Maďarska pak informovali o vývoji a konstituování prevence kriminality ve svých zemích. Během dvou konferenčních dnů mohli účastníci vyslechnout v rámci sedmi odborných sekcí více než 60 příspěvků z různých oblastí prevence kriminality.
celý text

Tiskové zprávy | 15. 11. 2016 | Autor: Mgr. Roman Ventura

Ozvěny konference „Bezpečnost pro úřad, občana, firmu“

Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR, ve spolupráci s Komorou podniků komerční bezpečnosti České republiky (KPKBČR) a bezpečnostním portálem ORSEC, uspořádal začátkem října odbornou konferenci „Bezpečnost pro úřad, občana, firmu. celý text

Situační prevence | 2. 11. 2015 | Autor: Správce Webu
#

Karlovy Vary - „Žijeme zde spolu“

„Žijeme zde spolu“ tak nazvali preventisté Městské policie Karlovy Vary a Policie ČR společnou výchovně vzdělávací akci zaměřenou na zvyšování bezpečnosti dětí a prevenci rizikového chování. Název akce zároveň koresponduje se stejnojmennou výtvarnou soutěží, vyhlášenou Karlovarským krajem a výborem pro národnostní menšiny, která je tematicky zaměřena na soužití dětí různých národností, odlišných kulturních podmínek i rozdílných sociálních vrstev.
celý text

Novinky | 21. 4. 2015 | Autor: Správce Webu

Ceny vítězným preventivním projektům 2014

Ve čtvrtek 26. března odpoledne se v budově Ministerstva vnitra konalo za účasti prvního náměstka ministra vnitra pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti JUDr. Ing. Jiřího Nováčka předání cen soutěže o „Nejlepší preventivní projekt kraje, města a obce“ za rok 2014. V rámci tohoto slavnostního aktu proběhlo i ocenění asistenta prevence kriminality z Brna, který svým příkladným občanským postojem pomohl odvrátit krizovou situaci. Převzít ceny přijeli zástupci tří měst – Karlových Varů, Havířova a Litvínova. celý text

Projekty | 27. 3. 2015 | Autor:

Konference „Prevence majetkové trestné činnosti“

Pod záštitou Poradního sboru ministra vnitra pro situační prevenci kriminality pořádala Komora podniků komerční bezpečnosti ČR dne 27. listopadu v tiskovém sále Ministerstva vnitra ČR odbornou konferenci "Prevence majetkové trestné činnosti nejen v působnosti sektoru komerční bezpečnosti" s mottem „Subjekty komerční bezpečnosti jsou nedílnou a důležitou součástí systému prevence kriminality ČR“. celý text

Situační prevence | 10. 12. 2014 | Autor:

Seminář k problematice veřejných shromáždění

Ve dnech 16. a 17. října 2014 se v Čeladné uskutečnil odborný seminář k problematice veřejných shromáždění. celý text

Sociální prevence | 6. 11. 2014 | Autor:

Další výzkum rizik internetu

Sedm dětí z deseti ví, jak nebezpečné je zveřejňovat „nahé“ fotky, přesto je na Facebook zavěsí. celý text

Tiskové zprávy | 29. 10. 2014 | Autor: Správce Webu

Panelová diskuse o potřebě právní úpravy prevence kriminality

Dne 16. ledna 2014 proběhla na Ministerstvu vnitra panelová diskuse na téma právní úpravy prevence kriminality, které se zúčastnili především zástupci samospráv krajů a obcí, zástupci Svazu měst a obcí ČR a dále pak zástupci Policie ČR a ústředních orgánů státní správy, členové Republikového výboru pro prevenci kriminality a další pozvaní. Široká diskuse měla za cíl zjistit názory na potřebu legislativního zakotvení prevence kriminality v ČR. celý text

Tiskové zprávy | 24. 1. 2014 | Autor: Správce Webu

Konference „HATE CRIME a dalšího souvisejícího rizikového chování“

Stejnojmenná konference konaná v listopadu v prostorách Nové radnice magistrátu hl. města Prahy, byla vyvrcholením projektu „Extremismus do 21. století nepatří!“, jehož hlavním realizátorem je občanské sdružení Imperativ. Cílem konference bylo seznámit odbornou veřejnost z řad pedagogických pracovníků, policistů, strážníků MP, sociálních pracovníků a odborníků na prevenci kriminality s problematikou extremismu napříč veškerým rizikovým chováním, které tato problematika obnáší.
celý text

Tiskové zprávy | 18. 12. 2013 | Autor: Správce Webu

Seminář k zákonu č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů

Dne 20. června 2013 uspořádal odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra v budově MV na Letné seminář, který byl zaměřen na aplikaci zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů. Tento zákon se velmi dotkne práce Policie ČR, proto byl seminář určen specialistům Policie ČR, pracující na linii mládež – mravnost. Zúčastnilo se ho cca 50 policistů ze všech krajských ředitelství Policie ČR a územních odborů PČR. celý text

Tiskové zprávy | 10. 7. 2013 | Autor: Správce Webu

Seminář o pomoci týraným seniorům

U příležitosti Mezinárodního dne připomenutí násilí na seniorech, který připadá na 15. června, uspořádalo ve středu 12. června o. s. Život 90 odborný seminář Pomoc týraným seniorům (Příklad dobré praxe). Semináře se zúčastnilo 100 posluchačů z řad sociální pracovníků, státních úředníků, terénních pracovníků, provozovatelů poraden a dalších.


celý text

ostatní | 25. 6. 2013 | Autor:

Nežij vteřinou 2013

850 motorek se sjelo v sobotu 8. června odpoledne v areálu Sloupsko-šošůvských jeskyní na preventivní akci Nežij vteřinou, kterou pořádali blanenští a vyškovští policisté. Podpořili tak společně záměr vybudovat na Blanensku v nebezpečných zatáčkách nová speciální svodidla, která mají ochránit motorkáře před zraněními při nehodě. celý text

Tiskové zprávy | 12. 6. 2013 | Autor: Správce Webu

"Je Česká republika civilizovaná země z hlediska ochrany práv žen a dětí?".

IV. konference o lidských právech na téma dodržování lidských práv v oblasti ochrany práv žen a dětí. Již po čtvrté ji dne 21. května 2013 pořádala 1. místopředsedkyně Senátu České republiky Alena Gajdůšková ve spolupráci s UNICEF a proFem o.p.s.
celý text

Tiskové zprávy | 23. 5. 2013 | Autor: