Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Na koho se obrátit v ČR?

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB)

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) je ústředním správním orgánem pro kybernetickou bezpečnost včetně ochrany utajovaných informací v oblasti informačních a komunikačních systémů a kryptografické ochrany. Dále má na starosti problematiku neveřejné služby v rámci družicového systému Galileo. Vznikl 1. srpna 2017 na základě zákona číslo 205/2017 Sb., kterým se změnil zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti).

Akademie CZ.NIC

Akademie CZ.NIC je výukové centrum sdružení CZ.NIC, správce české domény nejvyšší úrovně. Cílem je vzdělávání a osvěta v oblasti internetových technologií. Své služby poskytuje jak počítačovým profesionálům, tak studentům a učitelům od základních škol až po vysoké. Akademie CZ.NIC mezi své služby nově zařadila také aktivity pro laickou veřejnost a zaměstnance státní správy a samosprávy. Kurzy jsou určeny všem, kteří se chtějí dozvědět více o konkrétních tématech, vyzkoušet si přednášenou látku v praxi, podělit se o zkušenosti s lektory, ale také s ostatními návštěvníky kurzů. Součástí výukového centra je také unikátní laboratoř vybavená hardwarem a softwarem potřebným k testování a experimentování v rámci výuky.

Akademie CZ.NIC se zaměřuje převážně na technická témata, která v jiných školících centrech nenajdete. Lektoři Akademie CZ.NIC jsou zaměstnanci sdružení, především členové Laboratoří CZ.NIC, vysokoškolští pedagogové a odborníci s mnohaletou praxí, kteří se dlouhodobě věnují konkrétní problematice jako publicisté, vývojáři či konzultanti. Akademie CZ.NIC poskytuje služby a vzdělávání v oblasti internetových technologií již od roku 2009. Na webových stránkách CZ.NIC naleznete mimo jiné videoprojekt "Jak na Internet", který je jedním z osvětových projektů sdružení CZ.NIC, správce národní domény CZ a provozovatele služby mojeID. Cílem tohoto projektu je přiblížit Internet a jeho možnosti co nejširší skupině občanů České republiky. Diváci se tak budou moci seznámit s tématy, jako jsou například internetové identity, historie Internetu nebo komunikace přes Internet. Seriál vzniknul v letech 2012 - 2014.

Risk Analysis Consultants

Risk Analysis Consultants je nezávislá poradenská společnost poskytující služby a řešení ve všech oblastech bezpečnosti informací v souladu s mezinárodními normami, související národní legislativou a respektováním individuálních podmínek klientů. Od roku 1995 pomáhá zajišťovat bezpečnost informací v informačních systémech organizací státní správy, bank, finančních institucí, telekomunikačních společností a průmyslových podniků v České republice i v zahraničí.
V roce 2003 se z rozhodnutí Ministra spravedlnosti České republiky stala prvním soukromým znaleckým ústavem, kvalifikovaným pro výkon znalecké činnosti v oblasti kybernetiky a výpočetní techniky. Od roku 2006 je ve společnosti zaveden integrovaný systém řízení (IMS), který je certifikován společností DNV Business Assurance v části systému řízení kvality (QMS) podle ISO 9001 a v části řízení bezpečnosti informací (ISMS) podle ISO 27001 pod akreditací UKAS.

GOPASS – Počítačová škola

Počítačová škola Gopas je největším poskytovatelem školení v oblasti informačních technologií na českém i slovenském trhu. Ročně absolvuje odborné kurzy téměř 30 tisíc studentů, z nichž většinu tvoří specialisté IT. I přesto, že působí na poměrně malém trhu, patří GOPAS k jedněm z největších poskytovatelů IT školení v Evropě. 

PC‑DIR Real s.r.o.

Společnost PC‑DIR Real s.r.o. vznikla v roce 1998 rozdělením PC‑DIR s.r.o., od roku 1990 předního systémového integrátora a dodavatele několika desítek instalací SAP a velkých IT projektů do nejvýznamnějších firem v ČR. PC‑DIR, s.r.o. se stal v roce 1998 součástí koncernu Fujitsu. V minulých letech se PC‑DIR Real, s.r.o. zaměřil zejména na IT školení a za dobu své existence vyškolil více než 23 000 posluchačů. V této oblasti dlouhodobě nabízí kvalitní služby a na trhu si získali nepřehlédnutelné postavení. Školicí středisko profituje ze zázemí a finanční stability společnosti. Většina lektorů prošla firemním speciálním výcvikem a kromě pedagogických schopností mají většinou nadprůměrné prezentační dovednosti. Kromě Manažerských kurzů, Projektového řízení a vybraných služeb SAP se věnují převážně školení uživatelů i profesionálů ICT.

Zahraniční firmy působící v ČR

Níže uvádíme odkazy - dostupné pouze v anglickém jazyce.

Mezinárodní organizace a agentury s přesahem do kybernetické bezpečnosti 

Pravidelné konference a akce pořádané v ČR

  • Hacker Fest - pořadatelem je GOPASS – Počítačová škola
  • SecuritySession pořadatelem je Fakulta informačních technologií VUT v Brně
  • Linux Days - spolupořadatelem je Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze 
  • DevConf - DevConf.cz is free Red Hat sponsored community conference for developers, admins, DevOps engineers, testers, documentation writers and other contibuters to open source technologies such as Linux, Middleware, Virtualization, Storage, Cloud and mobile where FLOSS communities sync, share, and hack on upstream projects together in the beautiful city of Brno, Czech Republic.
  • InstallFest - spolupořadatelem je Studentská unie ČVUT v Praze
  • Digikoalice - digikoalice je otevřené uskupení zástupců státních institucí, IT firem, ICT sektoru, vzdělávacích institucí, akademické obce, neziskových organizací a dalších subjektů, které chtějí přispět ke zvýšení digitální gramotnosti občanů ČR, ke zvýšení jejich šance uspět na trhu práce a konkurenceschopnosti české ekonomiky.
  • NCBI – konference - aktuální informace o odborných konferencích Národního centra bezpečnějšího internetu.