Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Kybernetická kriminalita

Pojem kybernetická kriminalita je odvozován od pojmu kybernetický prostor, případně zkráceně kyberprostor. Kyberprostor je virtuální prostředí, které nemá začátek a ani konec, nezná hranice národních států a nelze určit, jak rozsáhlý je. Kybernetická kriminalita, dříve také označována jako informační kriminalita, je definována v Policii ČR jako trestná činnost, která je páchána v prostředí informačních a komunikačních technologií včetně počítačových sítí. Samotná oblast informačních a komunikačních technologií je buď předmětem útoku, nebo je páchána trestná činnost za výrazného využití informačních a komunikačních technologií jakožto významného prostředku k jejímu páchání (http://www.policie.cz/clanek/kyberkriminalita.aspx).

Důležité odkazy ve vztahu ke kyberkriminalitě jsou na webových stránkách Policie ČR:

 

Linka bezpečí 

Posláním Linky bezpečí je poskytovat kvalitní a snadno dostupnou pomoc dětem, studentům a všem, kteří jednají v jejich zájmu. Linka bezpečí pomáhá s řešením náročných životních situací i každodenních starostí a problémů.  Poskytuje krizovou intervenci a poradenství pro klienty z celé České republiky prostřednictvím telefonu, chatu a emailu. Linka bezpečí, z.s. je akreditována v rámci systému sociálně-právní ochrany dětí v České republice a je členem celosvětové asociace dětských linek důvěry Child Helpline International (CHI). K naplňování našeho poslání poskytujeme sociální služby krizové pomoci.
Zákonné podmínky Linka bezpečí, z.s. ke své činnosti splňuje veškeré potřebné náležitosti, aby mohly být služby Linka bezpečí a Rodičovská linka realizovány jako sociální služby ve smyslu Zákona č. 108/2006 Sb., O sociálních službách. Rozhodnutí o udělení registrace služeb proběhlo dne 27.11.2007.Linka bezpečí, z.s. je akreditovanou vzdělávací institucí a realizuje několik akreditovaných výcviků a kurzů. Linka bezpečí, z.s. je držitelem pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí ve stanoveném rozsahu dle rozhodnutí MHMP ze dne 16.9.2002. Služby a projekty - Linka bezpečí poskytuje bezplatné poradenství dětem a mladým lidem v obtížných životních situacích i při řešení každodenních problémů. Současně provozuje Rodičovskou linku určenou nejen rodičům, ale všem dospělým se starostí o dítě. Služby jsou akreditovány v rámci systému sociálně-právní ochrany dětí v České republice. Linka bezpečí je členem celosvětové asociace dětských linek důvěry Child Helpline International (CHI).

Poskytované služby - Linka bezpečí, E-mailová poradna Linky bezpečí, Chat Linky bezpečí, Rodičovská linka, E-mailová poradna Rodičovské linky

Projekty - Linka bezpečí ve vaší třídě

 

Online helpline (NCBI)

ONLINE HELPLINE je poradenské centrum, provozované Národním centrem bezpečnějšího internetu.
S čím Vám můžeme pomoci?

  • Jsme jediná linka pomoci, specializující se na problematiku zneužívání Informačních technologií jako jsou internet, mobilní telefony, chytré mobilní telefony.
  • Poskytujeme pomoc dětem a mladistvým, kteří jsou ohroženi jevy jako je kyberšikana, grooming, stalking a jinými negativními jevy na internetu a v kyberprostoru, které mohou negativně ovlivnit jejich vývoj a zanechat trvalé následky.
  • Poskytujeme pomoc dospělým a seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci z důvodu užívání internetu a ICT technologií.

Prostřednictvím e-mailu můžete na ONLINE HELPLINE napsat svůj problém. Odeslání dotazu na ONLINE HELPLINE je anonymní. Uvedením svého kontaktu umožníte komunikaci s Vámi a především odeslání odpovědi.

Své dotazy pište na e-mailovou adresu: helpline@saferinternet.cz. Dotazy, které obdrží OnlineHelpline po 17h., budou akceptovány den následující. Pokud máte problémy s Facebookem, můžete najít odpovědi na některé ze svých otázek zde.

 

Stop online (https://internet-hotline.cz/o-nás.html) (NCBI)

STOPONLINE je nízkoprahové kontaktní centrum pro příjem hlášení týkajícího se nezákonného obsahu na internetu, zejména dětské pornografie a kyberšikany páchané na dětech. Hlavním úkolem STOPONLINE je odstranění nezákonného obsahu z internetu v co nejkratší době poté, kdy je oznámen. CZ.NIC, provozovatel STOPONLINE, na tom spolupracuje s Policií ČR, internet service providery, provozovateli webových stránek. Hlášení nám můžete podat pomocí kontaktního formuláře ZDE. Stoponline.cz aktivně spolupracuje s mezinárodní sítí horkých linek. Online Hotline je jednoduchý formulář, který je variabilní podle toho, o jaký nezákonný obsah se jedná. Uživatel, který zaregistruje nelegální online obsah, tak má možnost ho během několika málo sekund nahlásit. Při ohlášení není nutno uvádět žádné osobní údaje. Vše je plně anonymní. E-mailovou adresu, respektive jinou formu kontaktu je možno uvést v případě zájmu o zpětné informování oznamovatele. Tento kontakt nebude bez souhlasu oznamovatele předán třetím stranám. Obsah vyplněných formulářů ONLINE HOTLINE analyzuje. Hlášení, která vyhodnotí jako opodstatněné, následně předává policii, mobilním operátorům, poskytovatelům internetových služeb a také mezinárodní organizaci INHOPE k přijetí nezbytných opatření, která zamezí dalšímu šíření nezákonného a škodlivého obsahu v kyberprostoru. V České republice může rozhodnout o nelegálnosti nahlášeného obsahu, či o jeho trestnosti pouze soud. Některé případy nezákonného a škodlivého obsahu mohou být z kyberprostoru odstraněny na základě interních pravidel mobilních operátorů nebo poskytovatelů internetu. ONLINE HOTLINE tedy nemůže garantovat odstranění nebo znepřístupnění nahlášeného obsahu. Pokud se nezákonný či nevhodný obsah nachází v zahraničí, předávají pracovníci hlášení příslušné zahraniční internetové Horké lince v rámci organizace INHOPE, případně Interpolu. Zde je nutno mít na zřeteli to, že každý stát má své vlastní zákony a má své vlastní kritéria a mechanismy ohledně nelegálního obsahu. ONLINE HOTLINE provozuje nezisková organizace Národní centrum bezpečnějšího internetu z.s. (NCBI) Na financování provozu se v letech 2015 - 2016 podílí Evropská komise a Ministerstvo vnitra. Provozovatel ONLINE HOTLINE  spolupracuje s linkou Policie ČR „Hlášení kyberkriminality“ , CSIRT.CZ (provozuje CZ.NIC) a NCKB (Národní centrum kybernetické bezpečnosti, které je součástí NBÚ). V rámci bezpečnostní komunity navrhuje provozovatel ONLINE HOTLINE legislativní změny v oblasti kybernetické bezpečnosti a nelegálního obsahu na internetu.

 

Poradna e-bezpečí

Poradna je provozována Centrem prevence rizikové virtuální komunikace PdF UP v Olomouci (2008-2015). Poradenská činnost je poskytována anonymně a zdarma. Poradna je finančně podporována Statutárním městem Olomouc, Ministerstvem vnitra ČR, Olomouckým krajem, společností O2 Czech Republic, firmou Seznam.cz, firmou Google a dalšími institucemi. Poradna byla podpořena z rozpočtu Olomouckého kraje v rámci projektu "E-Bezpečí pro online kriminalitu 2015", je rovněž pravidelně podporována z Programu prevence Statutárního města Olomouc.

 

Poradna projektu bezpečný internet.cz

Projekt Bezpečný internet.cz vznikl s cílem ukázat mnohá rizika spojená s používáním internetu a také na způsoby, jak se jim účinně bránit. V současnosti lze na internetu najít mnoho informací, které se bezpečnosti věnují. Ve většině případů se však jedná pouze o popis konkrétních rizik bez celkového rámce. Velmi často jsou tyto projekty také zaměřené pouze na určitou skupinu uživatelů, například na děti, nebo jsou vázané na produkty konkrétní společnosti. Projekt Bezpečný internet.cz oslovuje různé cílové skupiny uživatelů a na názorných příkladech pomáhá vytvářet správné návyky internetové bezpečnosti. Projekt není vázán na produkty žádných společností a zcela zdarma poskytuje rady, návody i zkušenosti provozovatelů nejnavštěvovanějších internetových služeb. Emailová komunikace, platby přes internet a bohužel i internetové viry jsou každodenními průvodci více jak 5,5 milionů lidí, kteří se každý měsíc připojují na český internet. Čím více budou právě oni vědět o možných rizicích spojených s používáním internetu, tím rychleji budou umět reagovat na podvodné nabídky, útočné viry nebo emaily zjišťující jejich osobní data. Proto se zakládající partneři projektu, společnosti Česká spořitelna, Microsoft a Seznam.cz, domluvili a připravili společný projekt Bezpečný internet.cz. Hlavním cílem spojení je společnými aktivitami posílit celkové povědomí o rizicích a vzdělat české uživatele internetu v této oblasti. Tento projekt je nekomerční a je otevřen pro další partnery, kteří chtějí vzdělávat uživatele v oblasti bezpečného internetu.